Amstelleden ZOOMen door de ALV

Amstelleden ZOOMen door de ALV

Geplaatst op 29-01-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

Corona bepaalt de nieuwe vergadercultuur. Dat blokkeert het sociale aspect van een ALV volledig. Monologenkost regeert op de menukaart. De interactie (weliswaar technisch mogelijk) kent een te hoge drempel om met grotere groepen gelijkwaardig van gedachten te wisselen. Echt jammer.

anneke-zoomBijzonder was de ZOOM verbinding met kandidaat vice-voorzitter Anneke v.d. Brink. Zij volgt een medische stage op de Antillen en haar tropische uitstraling vormt een schril contrast met de in truien gehulde rest van het bestuur aan deze zijde van de grote plas. Begin maart is ze weer terug in NL.

En geen rondvraag. Het is met ZOOM niet mogelijk een brede discussie op te zetten. Natuurlijk is de oplossing om een bestuurslid op jouw punt eerder en direct aan te spreken. Voordeel is dat je niet een heel jaar gaat zitten wachten tot een ALV maar de soep nog warm kunt verorberen.

Aanwezig waren 52 ZOOMleden, 1 ZOOMdonateur en 11 leden fysiek in de bestuurskamer.

Ook het herdenken van de overleden leden is een aparte vorm. Staande voor de camera namen we dit jaar definitief afscheid van de heren Eric Pool, Willem Groot, Alexander Kuyper, Reinier de Nooyer en mevrouw Nel Janus-Bijlsma.

Dan een vrolijke mededeling: Volgend weekend (vanaf 4 februari) start Mehdi met koffie/thee in de roeiblokken op zaterdag en zondag. Hij is druk bezig met inrichten van apparatuur, servies en voorraad en levert nog een achterhoede gevecht met de overheid over alle vereiste formaliteiten. In de loop van februari en maart groeit dat tot een volledige beschikbaarheid op de gebruikelijke Amsteluren.

Een kleine commissie gaat zich buigen over de Statuten en Huishoudelijk Reglement. De WBTR (google maar als je meer wilt weten) moet erin en er is synchronisatie vereist met de regels van overkoepelende bonden t.a.v. ontoelaatbaar gedrag in alle mogelijke omstandigheden, matchfixing, en veiligheid op het water en met name zichtbaar (reflecterend) tenue in de boot.

Een leuke suggestie die ik later hoorde was een helder wit jack met een reflecterende gele of oranje diagonaal. Dan blijven we een beetje Amstel.
Op wedstrijden blijft het officiële tenue (blauw & witter diagonaal) vereist.
Op de volgende ALV staat alles op de agenda en kan notariële passage volgen.
Naast alle ingekomen berichten van verhindering en de verklaring van de kascommissie was er één verzoek om niet te snel afscheid te nemen van hout. Echter, als dus Bart, gelet op efficiënt onderhoud, kostenbewustzijn, veiligheid en balans zal vervanging geleidelijk worden gerealiseerd.

De notulen van vorig jaar kwamen wel heel laat beschikbaar. Je zou zeggen dat ze na een week na de ALV in concept er kunnen staan. Gemiste kans bestuur.
Maar ze werden zonder commentaar goedgekeurd.

Het jaarverslag prachtig verzorgd, maar ook hier ontbraken enkele bijlagen die voor de geschiedschrijven juist zo belangrijk zijn. Ze komen nog aldus Wessel. Absoluut een fraai verslag met veel aandacht voor het gebouw. Een extra compliment aan René Visser met zijn GORSteam is dan ook op zijn plaats.
En dan denk ik even 40 jaar terug. Geen internet. Geen luxe tekstverwerker. Nee, 12 kopietjes op carbon doorslag papier werden door de secretaris voorgelezen. (zo ook de notulen overigens). Dat dwong je wel tot een compact formuleren. Senioren op de eerste rij moesten na de lezing vaak weer tot leven gewekt worden.

img-5471Financieel verslag

Keurig met groen laken gedekt zit het bestuur collectief aan de ZOOM. Helemaal rechts achter vertelt Hans zover cijfers en cijfers en cijfers. Voor niet-financieel geïnteresseerden is dit agendapunt een marteling. Daarom heel kort samengevat: de clubkas is gezond en de kascommissie adviseert decharge. Wil je meer weten dan is Hans altijd beschikbaar voor toelichting.

Kernachtig komt het hier op neer: “Vat drie jaren samen en zie het als één groot project. Dan vloeien jaarverschillen tegen elkaar weg qua subsidie, gebouwinvesteringen, materiaalaanschaf, pacht inkomsten en verlies en de kosten van instructie, werkplaats en wedstrijden. Ook sterk wisselende resultaten, zichtbaar in de opbouw van de reserve dekken elkaar dan glad af.”

Mondelinge toelichtingen plannen per comm.

Cees en Mieke gaan zich buigen over het vrijwilligersbeleid. De werving, motivatie en attitude van “pure ge/verbruiksleden” staan centraal. Zonder brede inzet van vrijwilligers is een club nergens.
Bart (materiaal) herhaalt de beleidsvoornemens om de vloot van hout naar kunststof te migreren en daarmee duurzaamheid, kostenreductie en veiligheid te bevorderen. Sponsoren blijven welkom voor nieuwe aanschaf. En vaste ploegen krijgen het reguliere onderhoud van hun boot expliciet toebedeeld. Een adoptievorm waar niet aan te ontkomen valt om weer een blinkend witte vloot te hebben.
Een ander probleem is de omvang. Met 150 boten op 3 locaties (Amstel, Bosbaan en IJburg) is er een krapte zodra we van de Bosbaan (tijdelijk) weg moeten. Inkrimpen op basis van gebruikscijfers is de gekozen weg. De C1 Otter heeft al een nieuw leven in Warchau.

Vaststellen begroting

De door Hans een glazen bol genoemde raming voor dit jaar krijgt goedkeuring.
Spannend is de ontwikkeling van de energielasten versus de inkomsten uit verduurzaming. Een vraag over de reservering voor ons 150 jarig jubileum in 2024 toont een stevig feestbedrag.

Benoeming kascommissie

Die zwijgt stemt toe. En daardoor blijft de kascommissie ongewijzigd.

Benoeming bestuur

Een forse stoelendans is aan de orde. Deels uit vrije wil, deels uit statutaire killing. Alles bij acclamatie bij ontbreken van kandiaatstellingen van de leden. Wim Koopman draagt de hamer over aan Cees Vente. Anneke v.d. Brink neemt plaats op de stoel van de vice-voorzitter. Fiejan Bouhuijs krijgt de sleutelbos van het secretariaat van vertrekkende Geert Jaspers. Hans Vendrig blijft nog een jaartje de kas bewaken. Ook Wessel Agterhof blijkt pluche vast op Algemene Zaken & Communicatie. Bij wedstrijdroeien neemt Marjolein Dohmen de stuurlijnen over van Nienke Engberts die nog nauw betrokken blijft voor het jeugdroeien. Mieke Soelman is inmiddels niet meer weg te denken op instructie. Bart Breuk krijgt nu statutair het materiaal in handen na het vertrekt van Maarten Jüch een jaartje geleden. En tenslotte blijft het gebouw in de reeds geprezen handen van René Visser.

Wim Koopman benoemd tot Erelid

wim-erelid“Bij het afscheid van een bestuurslid met meer dan 25 jaar pluche op de teller en 52 jaar lidmaatschap past een terugblik. Wim, Je hangt voor een premature grafrede. Vanaf 1970 deed het Bestuur voor de meest onmogelijke klusjes een beroep op jeugdleden. Ook Wim werd geslachtofferd en tot op de dag van vandaag zien Frank en Peter hem nog steeds als een doorgeschoten jeugdlid. Hij was voor niets te beroerd. Vooral bij het eeuwfeest draaide hij met anderen 7x24’s diensten.
Met sterk wisselend succes ging hij wedstrijdroeien. Op Hollandia in Alphen aan de Rijn verloor hij zijn bankje en toonde ongelooflijk doorzettingsvermogen door zonder bankje over de slidings door te raggen tot de meet. Het heeft zijn nageslacht gelukkig nooit beïnvloed.
Wim, Je focus bleef op roeien in goed materiaal. Je bestuursscore met 15 jaar vloot, 3 jaar wedstrijdcommissaris en jaren succesvol coachen met je junioren bevestigt dat overtuigend. Een slippertje van twee jaar als secretaris was als een tussenpaus zonder geloof. Immers, notuleren, verslagen en überhaupt schriftelijk zaken vastleggen en voorbereiden waren niet jou ding. Nobody is perfect. Improvisatie “gelijk 2-voor-12” is wel een kerncompetentie. En daar kwam je vaak goed mee weg. Tot slot met de voorzittershamer 6 jaar aan de slag. Je zwaarste periode mede dankzij Covid. En door Covid plakte je er stiekem nog een kwartaal extra aan vast. Maar nu is het echt genoeg. Over en uit.

Dames en Heren, Amstelleden hier in ZOOM-vergadering bijeen.
Gehoord dit overweldigend en indrukwekkend Amstel-CV van Wim stel ik u voor bij acclamatie Wim Koopman tot erelid van de R&ZV De Amstel te benoemen."

En zo geschiedde...

Maar Wim, denk nou niet dat het over is. Als erelid heb je een voorbeeldfunctie. Noblesse Oblige en dat is zwaarder dan besturen. Ik wens je een voorbeeldige Amstel-toekomst met veel successen op het water. Desnoods ga je zelf weer roeien. Hollandia is nog steeds wedstrijd gevend! Behouden vaart!

Gelukkig was er nog plek op de bescheiden tors van Wim voor een extra decoratie. Mocht je twijfelen, naast het insigne 30 tellende overwinningen hangt zijn verse benoeming tot erelid en daaronder het riempje, vertolkend zijn eerder bewezen Lidmaat van Verdienste

Afsluiting

Alvorens Cees de vergadering sluit mag ik mede namens Frank het traditionele dankwoord tot het aftredende bestuur richten. En 2022 wordt een puzzel. Om dat te trainen krijgen ze van ons een verbeterde versie van de rubics cube en daarbij de heilwens voor de nieuwe ploeg: Veel wijsheid, energie en succes.

Peter de Graaf

NB. Alle behandelde stukken zijn terug te vinden op het besloten deel van deze website.

a56a2325

Peter de Graaf stelt voor om scheidend voorzitter Wim Koopman tot erelid te benoemen (foto: René Visser)

img-5472

Nienke Engberts, Wim Koopman en Geert Jaspers krijgen bloemen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging (foto: Wessel Agterhof)

img-5469

 De Algemene Ledenvergadering van 2021 wordt vanuit de bestuurskamer via ZOOM gehouden (foto: Wessel Agterhof)


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam