Lid worden

Lid worden

ALGEMENE INFORMATIE

Roei- en Zeilvereniging De Amstel is al sinds 1874 één van de grootste roei-(en zeil-) verenigingen roei- (en zeil)verenigingen van ons land. Ons clubgebouw ligt aan “de Kom” aan de Hobbemakade te Amsterdam op een kruising van vierwaterwegen in directe verbinding met de rivier de Amstel en de grachten van Amsterdam. Wij hebben het mooiste terras van Amsterdam, waar je na het sporten kan genieten van een drankje of een hapje, dat op gezellige en professionele wijze wordt verzorgd door onze horecapachter Joris de Wijs (linkjes naar Joris en gebouw).

Iedereen is bij ons van harte welkom: jeugd en volwassenen; als je wil beginnen met roeien, als meer ervaren (wedstrijd-)roeier, als toerroeier, maar ook als zeiler. We zijn immers een ROEI- en ZEILvereniging.

De Amstel vindt het belangrijk om haar leden goed te leren roeien en onze gevorderde roeiers steeds beter te laten roeien. Onze jeugdcoördinator (link) en commissaris instructie (link) zorgen voor een gedegen roeiopleiding in een zorgvuldig opgebouwd leertraject. Dit is inbegrepen in het lidmaatschap. Na verkregen vaardigheid mag het lid zonder instructeur zelfstandig in het daarbij behorende boottype roeien.   

Onze vloot behoort tot de grootste en beste van Nederland, dat maakt roeien bij ons nog leuker en toegankelijker. 

Voor en door de leden

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging, maar zeer veel werk wordt gedaan door de verschillende commissies. Vrijwel alle werkzaamheden op De Amstel (zoals de organisatie van wedstrijden, het onderhouden van de vloot, het geven van roeiinstructie, het onderhoud van ons clubgebouw en het verzorgen van onze website en nieuwsbrief) worden door de leden zelf op vrijwillige basis verricht. Zo is de roei-instructieeen aangelegenheid van de leden zelf: ervaren roeileden geven hun kennis en ervaring door aan de beginnende leden.

Om als vereniging goed te kunnen functioneren is de inzet van de leden broodnodig. De inzet van de leden maakt De Amstel. Onze vereniging is er trots op, dat dit verenigingsgevoel breed wordt gedragen. Ook van jou wordt straks verwacht, dat je een bijdrage gaat leveren binnen de vereniging. 

HOE WORD JE LID VAN   D E A M S T E L?

Wanneer je met ons kennis wilt maken en overweegt lid te worden vragen we je eerst je aan te melden via LINK [AANMELDEN aanmeldingsformulier].

Je kuntje het gehele jaar aanmelden.

Na je aanmelding zal contact met je worden opgenomen. Je ontvangt een e-mail

hierin staat o.m. als dan mee te nemen:

  1. originele pasfoto;
  2. een geldig legitimatiebewijs (of dat van een ouder, voogd of verzorger, als het nieuwe lid nog onder de 18 jaar is);
  3. de bankpas van de rekening, waarvan het contributiegeld betaald gaat worden; en
  4. (studenten, die in aanmerking willen komen voor het gereduceerde studententarief) een kopie van je geldige collegekaart;
  5. Gevorderde roeier, die eerder lid is geweest van een andere roeivereniging: een bewijs van je roeiniveau)met daarin nadere informatie en een verzoek om langs te komen bij ons op de vereniging (dit is meestal de eerste zondag van de maand om 12.00 uur in de sociëteit van ons clubgebouw). Bij die gelegenheid kunnen we met je spreken over je (roei-)wensen. Ons informatieteam vertelt je over de vereniging, de roei-instructiemogelijkheden en je krijgt een rondleiding door de botenloods en de sociëteit.

Jeugdleden mogen zich aanmelden vanaf het kalenderjaar, waarin zij elf jaar worden. Als je 18 jaar of ouder bent, val je onder de volwassenen-roeien.

Beginnende roeiers

Met de aanmelding ben je nog geen lid. Over toelating van het lidmaatschap beslist het bestuur en is onder meer afhankelijk van de opleidingscapaciteit. Het kan voorkomen dat je enige tijd moet wachten voor je kuntstarten met leren roeien. Zodra er plek is in een instructieploeg ontvang je daarvoor een oproep en begint je lidmaatschap en ben je de jaarcontributie en het (eenmalige) inschrijfgeld verschuldigd LINK [Contributie].Op de site bij contributie ook het eenmalig inschrijfgeld van € 75 noemen).

Proefperiode

Lijkt roeien je een aantrekkelijke sportactiviteit, maar weet je dat niet zeker, dan heb je bij De Amstel de gelegenheid daar binnen drie maanden achter te komen. Lidmaatschappen beginnen doorgaans met een proeflidmaatschap. Als je binnen 14 dagen voor het einde van deze proefperiode van drie maanden opzegt door een e-mail te zenden aan de secretaris (siraterces.[antispam].@amstelroei.nl), ben je niet de jaarcontributie verschuldigd, maar betaal je € 100,--. Natuurlijk verwachten we wel, dat je de keuze om lid bij De Amstel te worden goed hebt overdacht.

Blijf je lid, dan ben je contributie verschuldigd vanaf de datum, waarop je proeflidmaatschap is ingegaan. De contributie wordt berekend over het resterende gedeelte van het lopende verenigingsjaar, met uitzondering van de KNRB-bijdrage, die altijd is verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Op de pagina LINK [CONTRIBUTIE] vind je het overzicht van de verschillende (contributie) bedragen.

Leren roeien

De roeiopleiding voor volwassenen (bij roeien heet dat instructie) start door het jaar heen en wordt in onderling overleg afgesproken. Je krijgt in kleine groepjes roei-instructie. Zo leer je ook meteen andere clubgenoten kennen om samen mee te roeien. Voor meer informatie LINK [E-mailadres: eitcurtsni.[antispam].@amstelroei.nl].

De jeugdinstructie is op zaterdagochtend en woensdagmiddag .

Voor meer informatie LINK [E-mailadres: rotanidroocdguej.[antispam].@amstelroei.nl](e-mailadres)

Gevorderde roeiers

Naast het Junioren- en Veteranen-wedstrijdroeien organiseert De Amstel voor gevorderde roeiers een gevarieerd aantal mogelijkheden om de kennis en vaardigheden van het roeien uit te breiden: skiffinstructie, toerinstructie, boordroei-instructie, instructie voor instructeurs enz.. Na aanmelding ontvang je een e-mail met daarin het verzoek langs te komen op de club om te bespreken wat jouw specifieke wensen zijn.

  • Ex-studentenroeiers en andere ervaren roeiploegen, die willen wedstrijdroeien, kunnen met hun ploeg bij De Amstel komen roeien in een speciaal aan hen toegewezen boot. Nadere informatie kun je vragen aan de (Nadere informatie kun je) wedstrijdcommissaris LINK [E-mailadres: sirassimmocdjirtsdew.[antispam].@amstelroei.nl)
  • Heb je ruime roei-ervaring (criterium: goed C 1x kunnen roeien of vergelijkbaar voor boordroeien) dan is het mogelijk meteen een afspraak te maken LINK [instructie@amstelroei.nl] om voor te roeien voor de afroeicommissie. Al naar gelang je roeivaardigheidkrijg je toestemming om vrij te roeien in bepaald type boten. Vanaf die dag gaat je lidmaatschap in en ben je contributie verschuldigd.

 

Zeilen

Er wordt ook gezeild bij De Amstel. Regelmatig organiseert de zeilcommissie (ZCA) activiteiten voor de zeilende roeiers van De Amstel

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam