Aanvraag Tag

Heeft u een MijnAmstel account? Log dan in!


Let op: voor dit formulier is inloggen verplicht.

Aanvraag druppel

Via onderstaand formulier kun je een elektronische voordeursleutel ofwel persoonlijke druppel bij de administratie aanvragen. Nieuwe leden krijgen niet automatisch een druppel. Je kunt alleen voor jezelf een aanvraag doen. Geef je in het veld ,,Reden aanvraag" de juiste keuze aan?

De verwerking duurt ongeveer twee weken. Je krijgt bericht wanneer de druppel voor je beschikbaar is. Bij het ophalen van de druppel word je gevraagd de gebruikersovereenkomst te ondertekenen.

  • Er is geen borg verschuldigd bij omruil-inlevering van de oude voordeursleutel voor een druppel.
  • Bij een eerste aanvraag (nieuw lid) of vervanging bij kwijtraken is € 40,- borg verschulldigd. Je kunt dit bedrag overmaken op het rekeningnummer van R&ZV De Amstel NL41RABO0130927589 met vermelding van 'aanvraag druppel'.
  • De aanvraag van de tag wordt pas in behandeling genomen wanneer de borg op de rekening van de De Amstel staat!
  • Standaard krijg je geen alarmrechten, dat wordt achteraf bepaald i.s.m. de commissaris gebouw.
  • Je krijgt geen bevestigingsmail van deze aanvraag.

 

English

Use the form below to request the club’s electronic front door key (tag). New members don't automatically receive a tag. You can only apply for yourself. Did you indicate the correct choice in the field "Reason request"?  

Processing takes about two weeks. You will be notified when the tag is available to you. When you pick up the tag, you will be asked to sign the user agreement.

  • In case of a first application (new member) or replacement in case of loss, a € 40 deposit is required. You can transfer this amount to the account number of R&ZV De Amstel NL41RABO0130927589, stating 'aanvraag druppel’.
  • Processing will start when the deposit is in the account of De Amstel.
  • By default, you do not receive alarm rights. Those are determined afterwards in collaboration with the building commissioner.
  • You will not receive a confirmation email of this request.
amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946