Eregalerij

Onze vereniging kent verschillende mogelijkheden om iemand in het zonnetje te zetten. Een stukje historie en overzicht. Scrol naar beneden voor het overzicht van alle gedecoreerden per categorie. In de sociëteit hangt een bord met alle namen erop gegraveerd.


Vanaf de oprichting in 2016-04-27-insignes1874 voorzag het statuut in de benoeming door de Ledenvergadering van iemand tot erelid. Vereiste was een belangrijke zeer verdienstelijke bijdrage geleverd te hebben aan de vereniging. Dat kan organisatorisch of door substantiële middelenondersteuning of door bijzondere (roei)prestaties. Ook niet-leden konden tot ereled benoemd worden als zij vanuit hun bedrijfs, maatschappelijke of bestuurlijke functie die bijzondere kwaliteiten voor De Amstel hadden ingezet.

In de 19de eeuw met slechts enkele verenigingen in Nederland was het aantal wedstrijden ook zeer beperkt. Het scoren van 10 klasserende overwinningen was dan ook een pittige prestatie waarvoor je meerdere jaren aan de nationale top meest moest kunnen varen. Reden om zo'n glorieuze Amstelprestatie als zeer meetbare norm voor de benoeming tot erelid mee te tellen.

Teveel ereleden

Echter, in 1908 bleek dat we door het bijzondere roeisucces in het laatste decennium wel heel veel ereleden kregen. Dat was aanleiding om eind 1909 voor de roeiprestatie een afzonderlijk insigne in te stellen: Het insigne 10 eerste prijzen. Norm was dat de wedstrijd binnen de bepalingen van de roeibond klasserend was. Ter verduidelijking: het klassement was toen van bescheiden structuur, maar kent nu voor de juniores en veteranen de leeftijdscategorie en voor de senioren een onderscheid naar licht-gewicht of zwaar en naar prestatie: beginneling, nieuweling, senior B en senior A.

Het insigne bestaat nog steeds en ieder jaar wijst het Bestuur aan welke wedstrijden tellende overwinningen kunnen bieden. Bij ieder volgend tiental wordt een volgend balkje aan het insigne toegevoegd. Voor veteranen geldt een beperking van 10.

Het erelidmaatschap bleef voorbehouden aan die bijzondere verdiensten, waarbij het winnen op mondiaal niveau (O.S, E.K. en W.K.) altijd bleef meetellen.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Echter, het is traditie dat zij een bijdrage doneren, al dan niet met een gekozen bestemming bv. het botenfonds.

Verdienstelijk

Terug naar het begin van de vorige eeuw. De Amstel opende in 1885 haar eigen nieuwe clubgebouw aan de Amsteldijk. Ook daar kende de sociëteit een koepel.

Voor de verdienstelijke leden die nog niet aan het erelidmaatschap konden tippen was er een lagere orde van respect: het vermelden van de naam op de koof van die koepel. Echter, de kloof naar erelid bleef te groot.

In 1939 werd naar voorbeeld van andere verenigingen de onderscheiding "Lid van Verdienste" ingesteld. In dat jaar werd een stuwmeer (bijna 30) van genomineerden gedecoreerd waarmee de respect-balans was hersteld. Met de gedwongen sloop van ons gebouw in 1944 verdween de vermelding van de naam in het clubgebouw.

Bootnaam

Van heel andere orde is het vernoemen van een boot. Onze vloot kent er een aantal. Vaak ereleden, oud-voorzitters maar ook enkele anderen uit hoofde van hun bijzondere of specifieke verdiensten, vaak gekoppeld aan een zeer passend boottype. 

Ereleden

1879  F.C. Tromp †

1880  J.Cavroy †

1885   W. Hultzer †

1885  A.J. van Wijk †

1885  A. Soeters †

1889  G.H. Jurrjens †

1890  C.J. Vrouwes jr. †

1890  C. Jurrjens †

1891  J. Oldigs jr. †

1891  G.W. Jansen †

1891  F.J. van der Kolk †

1891  H.G. Vorkink †

1891  Mr. G. van Tienhoven †

1892  P.D. Alta †

1892  H.B. Huijsmans †

1896  A. Adama †

1906  A. Wielsma †

1906  R.H. Croon jr. †

1908  Jhr. W. Six †

1908  Joh. F.K.H.J. Burk †

1908  H. Höfte †

1908  W.J. van Amstel †

1908  C. van Amstel †

1908  H.Th.M. Müller †

1910  F.W. Groen †

1911  P. Wijne †

1920  A.S. Docen Dzn †

1928  Dr. A.A.J.H. Marres †

1929  L.H.F. Günther †

1939  L.A.F. Friedrichs †

1939  Mw. J.E.Jurrjens-Hoogland †

1941  J.S. Noorweegen †

1941  D.M. Severiens †

1954  A. Nefkens †

1954  N. Meijer †

1954  A. Staal †

1965  H. Otto sr. †

1968  K.H. Visscher †

1968  H.J. Wienese

1974  F.J.A. Kuyper sr .†

1974  H.L Krot †

1979  A. Adams †

1988  P.M. de Graaf

1993  H. van der Linden †

2011  J. Razenberg †

2011  M. Romano

2011  F.R. van Unen

2012  E.M. Kraak

2021  W.A.J. Koopman

2022  S.M. van der Meulen-Mondeel

Leden van Verdienste

1939  N.A. Bernhard †

1939  W.H. van Blijenburgh †

1939  J. Brandsma †

1939  J.A. Brandsma †

1939  N. Cortlever jr †

1939  L.F. Dekker †

1939  A.S. Docen Dzn. †

1939  W. Duykers †

1939  H.H. Ellerkamp Sr. †

1939  A.B.M. van den Elsakker sr. †

1939  P.J.C. Koppen †

1939  W.J. de Lucht †

1939  W.J. Mol †

1939  Jac. Müller †

1939  J.S. Noorweegen †

1939  H. Otto sr. †

1939  J.W.H. Rühl †

1939  P.C. Scholte †

1939  D.M. Severiens †

1939  D.H. van Stalborch †

1939  G. Staalman †

1939  C.A. Sterk †

1939  J. Versluijs †

1939  J. Voigt †

1939  Th. Wennekendonk †

1939  A. Wielsma sr. †

1939  Mej. A. Wielsma †

1940  Mw. L. Meyer-Tyteca †

1942  A.C. Groen †

1942  Mej. J. Hielkema †

1942  J.P. Hinloopen †

1942  K.H. Visscher †

1951  Th. Huying †

1951  H. de Jong †

1951  J. van Noord †

1961  A.F. Mulder †

1962  D. Smit †

1963  A.K.J. Blom van Assendelft †

1964  J.P. Engels †

1964  F. Kuggeleyn †

1964  Mw. C. Noorweegen-Blom van Assendelft †

1964 Mw.  B. Schollaardt-Dormaar †

1968  H.J. Visser †

1969  M.J. van de Bergh Weerman †

1970  M.J. Hollander

1970  H.L. Krot †

1970  F.R. van Unen

1972  J. Beumer †

1972  E. Varady †

1972  Mej .J.J.E. Vlaming †

1974  Mw. H. Adams-van Volen †

1974  W. van Steenderen †

1974  J.J. Amesz †

1975  E.D. Kruyswijk †

1976  P.M. de Graaf

1980  R. Bijderwieden

1980  H. Frielink †

1982  H. van der Linden †

1982  M.J. van der Meulen

1982  Mw. S.M. van der Meulen-Mondeel

1983  P. Bijlsma †

1984  J. Razenberg †

1984  R. Smit †

1984  Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985  Mw. D. Muda-Stoker

1989  W.A.J. Koopman

1991  J. Helle †

1993  Mw. M.E. Zietse-Meijer

1993  A.Th. Warnderink Vinke

1994  Mw. W. Guépin †

1995  Mw. A. Sanchez-Kaman

1996  B.J. Breuk

1997  E.M. Kraak

1998  R.P.A. Otto

1999  C.W. Vente

1999  E. Vogel

1999  A.F. van Woerden

2000  T.L.A. Deckers

2003  A.H. Warnies

2004  Mw .M. Oskam-Tambouzer

2006  E.H.D. Willems

2007  D.F.P. van Nes

2008  Mw. A.C. Suring

2009  R.M. Visser

2009  Mw. O. Duyn

2010  W. Groot †

2012  Mw. T. Bos-Jongerius

2013  A. Noordhoek

2014  M.J.N. Pouw

2014  Mw. E. van Haersma Buma

2015  H.P. Godri

2016  Mw. M.A. Zietse

2016  Mw. A.A.M. Lepeltak-Brinkman

2017  R.P. van Eeden

2017  Mw. C.J.W.A. Hoogveld

2017  Mw. A.G. Gorter

2018  Mw. M.J. Roeleveld 

2019  Mw. F. de Pater

2020  Mw. H.M. Wüst

2021  Mw. P.M. van der Molen

2022  S.C.T. Koch

2022  W,P.H. van der Werf

2023  J.W. Agterhof

2023  Mw. S.J. Bouhuijs

2023  Mw. M. Dohmen

2023  Mw. N.H.M. Engberts

Insignes '10 eerste prijzen'

1909  R.H. Croon 30 †

1909  A. Wielsma 30 †

1910  A. Wielsma 40 †

1909  H.Th.M. Müller †

1910  G.W. Jansen 80 †

1914  J.W. Stradmeijer †

1924  J. Brandsma †

1924  J.A. Brandsma † 1935 20

1924  D. Fortuin † 1935 20

1924  G.B. van Silfhout †

1924  E. van Toornburg †

1928  A.H. Goedings †

1929  B. Gunther 30 †

1936  M. Scharff †

1936  A. de Bruyn †

1936  J. de Ridder †

1936  L.L. Held †

1936  G.F.A. Huying †

1940  W. Duykers †

1940  A. v.d.Kogel † 1948 20

1940  H. Ranzijn † 1948 20

1940  H.T.P. van Schaik †

1940  L.R. Wieringa †

1941  W. Verstrate †

1942  B. de Jong †

1955  S. Bakker †

1957  C Hienkens †

1962  H.J. Wienese 1965 20; 1967 50; 1978 60

1964  M.J. Hollander

1974  R. Bijderwieden

1974  Mw. S. de Graaf-Ottjes 1984 20

1978  R. Verdam

1978  C.W. Vente 20; 1980 30; 1982 40; 1985 50

1979  M. Zietse; 1982 20; 1984 30; 1985 40

1980  W.A.J. Koopman; 1982 20; 1986 30

1980  M. van Dierendonck; 1984 20

1980  E.M. Kraak 20; 1982 30; 1983 40; 1984 50; 1985 60

1981  Mw. S.M. van der Meulen Mondeel; 1984 20

1981  Mw. M.A. Zietse-Meijer

1983  Mw. L. Hollander-Koning

1984  Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985  Mw. L. Kuiper-Kauwen

1986  B.J. Breuk; 1987 20; 1988 30; 1991 40; 1994 50

1986  A.H. Warnies

1986  H. Jonkers

1988  J.A.M. Vendrig

1989  E. Razenberg

1995  A.Th.Warnderink Vinke

2001  J. de Haan

2001  M. Romano

2002  D. van der Linde

2005  Mw. A. Russell

2007  Mw. E. Hermans

2007  M. Kopijn

2007  Mw. M. Koenders

2007  Mw. W. van Leeuwen

2007  Mw. D. Muda Stoker

2007  Mw. I. Rem

2010  J. Helle †

2012  R. Muda

2013  W. Groot †

2014  Mw. A.M. Klok; 2015 20; 2016 30

2014  Mw. I. Seemann

2015  Mw. M. Jonckers; 2016 20

2015  N.V. Keizer

2016  Mw. E. Neumann

2016  Mw. E.S. Herzstein

2016  V.G. Muda

2016  T.R. Muda

2016  T.A. Voskuilen

2017  Mw. I.D. Klok

2019  Mw. R.H. Luteijn

2019  Mw. C.F. Remijn

2019  Mw. A.M. Roos

2020   Mw. G.A.M. Looze

2021  Mw. P.M. van der Molen

2023  Mw. S. van Camp

2023  Mw. H.L.M. Jonk

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam