Instructie

Eerste keer in een boot?


Activiteiten

AUG
31
Vaardigheidsproeven

Instructie/afroeien | 06:30 - 09:00 | deel 3 / 3

Meld je aan via vaardigheidsproef@amstelroei.nl en vermeld hierin: naam - telefoonnummer - lee...

Instructie bij de Amstel

De Amstel hanteert, net als andere roeiverenigingen, een aantal roeitesten. Dit is om de roeier geleidelijk aan wegwijs te maken in het materiaal dat steeds hogere eisen stelt aan de roeivaardigheid, en om schade zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien komt dit de veiligheid van alle gebruikers op het water ten goede. 

Basisinstructie

 • Je leert roeien en sturen in een wherry
 • Materiaalkennis en –behandeling
 • Je leert de commando’s in het Nederlands geven

Als je dit beheerst doe je test 1. Je kan dan zelfstandig weg in een wherry, samen met anderen die test 1 ook gehaald hebben.

Na test 1 kan je twee kanten op: verder met scullen of boordroeien.

Scullen

 1. Roeien en sturen in een C2x, C3x en C4x, afgesloten met Test 2S
 2. Roeien in een C1, afgesloten met Test 3S
 3. Roeien in een gladde skiff, 4x+ en 2x, afgesloten met Test 4S

Boordroeien

 1. Roeien en sturen in een boord C2 en boord C4, afgesloten met Test 2B
 2. Roeien en sturen in een gladde vier met stuurman, afgesloten met Test 3B
 3. Roeien in een twee zonder stuurman, afgesloten met Test 4B

Stuurtest snelle boten

Voor sturen in een 4x+ en 8+ moet een apart examen worden gedaan i.v.m. de hoge snelheid van deze nummers.

 
Informatie en aanmelden

Alle nieuwe leden en ook de huidige leden kunnen instructie krijgen.

Heb je nog niet eerder geroeid? Als je je bij de Amstel inschrijft en nog geen roeiervaring hebt, dan word je automatisch ingedeeld voor basisinstructie om het roeien en sturen onder de knie te krijgen.

Nieuwe leden in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar kunnen direct instructie krijgen in de C1; zij slaan dan test 1 en 2S over. Na het behalen van test 3S wordt men ingedeeld bij een ploeg die zich voor test 1 voorbereidt om het sturen, de materiaalkennis en het in- en uitbrengen van de boten eigen te maken.

Heb je al roeiervaring en wil je lid worden? Dan kan het zijn dat je alsnog instructie nodig hebt om bij de Amstel in bepaalde boten te kunnen roeien. Als je dit aangeeft bij je inschrijving dan roei je eerst af voor een commissie. Op basis daarvan wordt bepaald of en zo ja, in welke instructie je terecht komt en/of welke vrijstellingen voor testen je krijgt.

Ben je al lid en wil je je roeivaardigheden verbeteren of in een ander type boot leren roeien? Dan kun je vragen om aan te sluiten bij een instructiegroep bij de commissaris instructie.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de instructie of het aanmelden voor de instructie, neem gerust contact op met onze commissaris Instructie Mieke Soelman.

Algemene informatie en aanmelden

 
Vaardigheidseisen test 1 (sturen en roeien in een wherry)

Als je deze test doet moet je de basisprincipes van het roeien en sturen onder de knie hebben.
Als je geslaagd bent kun je samen met anderen die test 1 hebben gedaan, zelfstandig roeien en sturen in een wherry.
Bij afname van deze test zit de examinator naast de stuurman/vrouw

De eisen zijn:

Sturen

 • Goed met een wherry kunnen manoeuvreren 
 • Overwicht op een ploeg hebben en weer- en windomstandigheden goed kunnen inschatten
 • Tweemaal goed aan het vlot aankomen en éénmaal een walletje (steile oever) kunnen maken en een smalle doorgang passeren
 • Voldoen aan de specifieke eisen die aan het bevaren van een water worden gesteld

Materiaal

 • Goede omgang met het materiaal bij het in- en uitbrengen van wherries en riemen is vereist.
 • Men moet de regels voor het vlootgebruik kennen zoals De Amstel die hanteert.

Theorie

 • Men moet de roeicommando’s en relevante vaarregels uit het BPR (Binnenvaart Politiereglement) kennen en kunnen toepassen.
 • De verschillende boottypes kennen en de bootonderdelen kunnen benoemen (Blauwe boekje, hoofdstuk 8)
 • Correct gebruik van afschrijfsysteem en het schadeboek.

Roeien

 • Je beheerst de grondbeginselen van het roeien in een wherry.
 • Je beheerst manoeuvres als aankomen aan het vlot, strijken, rondmaken, slippen (ook met achterovervallen) en walletje pikken.
 • Je kan adequaat reageren op de commando’s van de stuurman/vrouw.
 • Je kan op correcte wijze in- en uitstappen.
 • Elementaire fouten als “door het bankje trappen”, naduiken en overdreven rugzwaai worden niet meer gemaakt.
 • Je kan gelijk en vrij van het water roeien.

Na test 1 kan je kiezen tussen verder gaan met scullen (2S, 3S en 4S) of boordroeien (2B. 3B en 4B).

 
Vaardigheidsen test 2S (scullen in een C2, C3 en C4)

Als je test 2 hebt gehaald kun je goed sturen in de C2, C3 en C4 en heb je de basisprincipes van het roeien geheel onder de knie.
Na het behalen van test 2 mag je samen met anderen die ook test 2 hebben gehaald zelfstandig roeien in een gestuurde C2, C3 of C4.
Bij deze test wordt je beoordeeld door een examinator vanaf de kant.

Sturen

 • Je laat zien dat je alle manoeuvres goed kan uitvoeren in een C4x.
 • Je laat zien dat je kan anticiperen op ingewikkelde verkeersituaties op het water.
 • Je hebt tweemaal met succes stuurinstructie gehad in de grachten in het centrum.

Materiaal

 • Je bent op de hoogte van de manieren, waarop de C2, C3 en C4 in en uit het water worden gebracht.

Roeien

 • Je bent op de hoogte van de manieren waarop de C2, C3 en C4 in en uit het water worden gebracht.
 • Je kan op de juiste wijze in- en uitstappen.
 • Je kan op de juiste wijze het voetenbord afstellen.
 • Je beheerst het scullen, roeit vrij van het water en je roeit gelijk met je ploeggenoten.
 • Je beheerst manoeuvres als aankomen aan het vlot, strijken, rondmaken, slippen (ook met achterovervallen) en walletje pikken.
 
Vaardigheidsen test 3S (scullen in de C1)

Voor deze test moet je test 1 en 2S hebben gedaan en instructie hebben gevolgd in de C1.

 • Zowel in “light paddle” als in krachtige haal (90%) beschikken over een goede bootbeheersing en zuivere techniek.
 • Alle acties die verricht moeten worden bij het roeien zoals ronden, aanleggen en strijken, goed beheersen. Je moet halend en strijkend aan kunnen leggen.
 • Soepel en ontspannen kunnen roeien en beheerst kunnen oprijden.
 • Met de bladen vrij van het water kunnen roeien.
 • Juiste behandeling van het materiaal.

Een instructeur kan als een leerling een redelijke bootbeheersing heeft een oefenpermissie verlenen voor de duur van maximaal drie maanden. Daarna moet test 3S worden afgelegd. Na zakken kan nog een maand extra oefenpermissie volgen.
De oefenpermissie geldt alleen voor oefenen in het Noorder Amstelkanaal (Reinier Vinkeleskade)

 
Vaardigheidsen test 4S (scullen in de poly skiff)

Je hebt test 1, 2S en 3S gehaald, de nodige trainingskilometers in een C1 geroeid en de Vaardigheidsproef met goed gevolg afgelegd. De vaardigheidsproef is een individuele prestatietocht waarin, afhankelijk van leeftijd en het geslacht een vastgestelde afstand binnen een beperkte tijd moet worden afgelegd. Deze prestatietocht wordt in het zomerseizoen regelmatig gehouden. De inschrijflijsten komen op het informatiebord te hangen.
De exameneisen zijn dezelfde als in de C1 alleen nu in de skiff.

Verder geldt dat je feilloos moet kunnen roeien, perfect watervrij en alle manoeuvres feilloos kunnen uitvoeren.

Een instructeur kan als een leerling een redelijke bootbeheersing heeft een oefenpermissie verlenen voor de duur van maximaal drie maanden, waarmee uitsluitend in het Noorder Amstelkanaal geoefend kan worden. Daarna moet test 4S worden afgelegd. Na zakken kan nog een maand extra oefenpermissie volgen.

Skiff speciale toestemming

Voor een aantal skiffs blijft speciale toestemming vereist, die wordt toegekend aan voormalige wedstrijdroeiers of aan hen die bewezen hebben op gelijk niveau te roeien. Deze toestemming wordt door het bestuur gegeven.

 
Vaardigheidsen test 2B (boordroeien in de C2 en C4)

Na test 1 kun je instructie krijgen voor het boordroeien. De eisen zijn:

Sturen

Als je test 2S al hebt, ben je hiervan vrijgesteld

 • Je laat zien dat je alle manoeuvres goed kan uitvoeren in een C4, C3 en C2
 • Je laat zien dat je kan anticiperen op ingewikkelde verkeersituaties op het water.

Roeien

 • Je beheerst het boordroeien met correcte handle-voering.
 •  Je roeit gelijk en vrij van het water.
 
Vaardigheidsen test 3B (roeien in de 4+)
 • Je hebt test 2B gehaald en de nodige trainingskilometers achter de rug in C2B of C4B.
 • Zowel in “light paddle” als in krachtige haal (90%) beschikken over een goede bootbeheersing en zuivere techniek.
 • Op beide boorden soepel en ontspannen kunnen roeien.
 • Correct en beheerst kunnen oprijden.
 • Zuiver waterwerk hebben.
 • Geen balansverstoring.
 • Goede materiaalbehandeling bij het in- en uitbrengen van de boot.
 
Vaardigheidsen test 4B (boordroeien in de 2-)
 • Je hebt test 3B gedaan en de nodige trainingskilometers in de gladde vier met stuurman gemaakt.
 • Je kan feilloos roeien op beide boorden.
 • Je kan feilloos watervrij roeien.

Er mag alleen onder begeleiding van een coach of instructeur geoefend worden.
Een oefenpermissie is mogelijk voor 3 maanden en geldt alleen voor het Noorder Amstelkanaal. Daarna wordt de test gedaan.
Bij zakken kan de oefenpermissie met 1 maand verlengd worden.

 
Stuurtest glad materuaal (sturen in 4+/4x+ en 8+ en coastal

Sturen in deze bootypen vereist extra kwaliteiten en zeker bij wedstrijden. Die kun je leren als je instructie krijgt voor de stuurtest glad materiaal.

De eisen zijn:

 • Wedstrijdboten kunnen sturen en correct kunnen aanleggen.
 • De leiding kunnen nemen bij het in- en uitbrengen van alle boottypes.

De test wordt afgenomen in een acht met minimaal twee leden van de afroeicommissie op de kant.

 

 
amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam