ALV: Sonja van der Meulen erelid en geen geZOOM meer

ALV: Sonja van der Meulen erelid en geen geZOOM meer

Geplaatst op 28-11-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

LIVE Ledenvergadering en “Terug naar vroeger”. Geen ZOOM meer. Corona is achter de lijn gedrongen. De ALV was weer klassiek en letterlijk in vergadering bijeen. Een zware agenda stond de ruim 50 present getekende leden te wachten. Een totale pauzeloze zit van 2 uur en 40 minuten martelde ons door deze statutaire verplichting. Met aan het einde de verrassing: een dames-erelid erbij.

Na een hartelijk welkom, het voorlezen van tig meldingen van verhindering was het tijd voor het respectvolle moment van herdenking van drie overleden markante Amstelleden.

 • Alexander Kuyper, met een bijzondere materiaalvisie en een eigen restauratiewerkplaats in huis;
 • Nel Bijlsma, bewezen verdienstelijk in tal van recreatieve toerroei taken, archief en textiele herstellingen &
 • Reinier de Nooijer, oud voorzitter met een markante visie en inspiratie.

Voorzitter Cees benadrukte dat als leden iets dwars zit of ideeën hebben hoe het anders of beter kan, dat er dan niet gewacht moet worden tot een ALV. Treed direct in contact met een bestuurslid zodat er ook direct aandacht aan gegeven kan worden.

De Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 januari 2022 werden zonder opmerking goedgekeurd

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021/2022 oogstte complimenten. Bijzonder verzorgd dankzij de vele bijdragen onder regie van Wessel. Het ontlokte een voorzetje op de rondvraag met aandacht voor schoonmaken van de recreatievloot, meer klusdagen op basis van een goed programma en het advies een analyse over de jaren heen te maken van het ledenverloop en de achterliggende redenen.

Het aansluitende financiële verslag leert ons over (roei)-talentenfonds, spontane giften van leden, een voldoende gevuld spaarvarken voor het 150 feest en een elegante ondersteuning voor de pachter om na alle Coronabeperkingen als startende ondernemer op snelheid per 1-1-23 in te kunnen voegen.

De kascommissie (Andries Smeding, Leo, Schneemann, Wouter van Ginkel) kon zich vinden in de gepresenteerde cijfers en zo geschiedde decharge.

En de ALV werd breder benut dan alleen maar verantwoording afleggen. Er is nagedacht over de toekomst.

 • De focus komt te liggen op ledenbehoud (achterdeur gesloten) en werving van de groep 25-50 jarigen die al jaren een dip vertoont in de ledengrafieken. We moeten groeien van nu 600 naar 700 en meer leden. Om De Amstel breder aantrekkelijk te maken staat er een fitnessruimte voor de leden in de loods gepland (voor 2024). Doelgroepen zijn afgestudeerden, scholen en buurtbewoners. Ook zal zaal en terras met ander meubilair beter in het tijdbeeld passen. En voor de jongeren: het jeugdbestuur is weer bemenst en zal daar met evenementen gaan boeien en binden.
 • Het bestuur streeft een andere cultuur na en zal mede dankzij een RABOtraining transparanter willen functioneren en daarbij in de praktijk aansluiten op “inclusief” en directer contact met de leden
 • Onderdeel van die transparantie is 1x per twee jaar een leden enquête, waarvan de uitslag een sturend advies krijgt op de ambities en de cultuur

Het sleutelwoord in tal van deze activiteiten is de communicatie waarvoor helaas nog geen functionaris is gevonden.

Dus denk mee en weet je iemand (jijzelf wellicht) kom er mee voor de dag.

Voortgangsrapportage

 • Coastelroeien heeft zich definitief binnen De Amstel een plaats verworven. Met twee containers op IJburg, vier boten en een hechte samenwerking met De Hoop en WSV IJburg. Definitieve huisvesting is voortdurend onderwerp van overleg met de gemeente waarbij een te bouwen brug met bogen wellicht ruimte gaat bieden. Deze tak van sport verwerft internationale erkenning en is in beeld bij het IOC. Heel belangrijke verschillen met gewoon roeien zijn de veiligheid en het varen op ruw water. Dus ook hiervoor apart afroeien. Naast een wedstrijd over een bepaalde afstand, al dan niet met keerboei (Pampus rond b.v.) is er ook een “le Mans” start waarbij de ploeg start rennend vanaf het strand de boot bereikt, lanceert en bij voldoende water onder kiel gaat roeien. Beslist een spectakel!
 • De Bouw van een Krachthonk, onderdeel van de ledenwerf ambitie, zal ten koste gaan van wat ligplaatsen maar ook daar is een oplossing voor. Zoals gezegd is er in 2024 met subsidie een start te maken voor dit plan met € 60K voor de bouw en € 60K voor de martelapparatuur. Een verenigingsfaciliteit uitsluitend voor leden, maar dan ook voor alle leden.
 • Over de zaalverhuur en de pachter is het belangrijk te beseffen dat er na 2,5 jaar corona stilstand veel op gang gebracht moest worden. Zowel technisch bij apparatuur als zakelijk met een nieuwe pachter. En we moesten duidelijk van twee kanten wennen. Veel vragen over de openingstijden, de verhuur, de prijzen en de kwaliteit en variatie van het eten.  En voor een beginnend ondernemer was het zeker geen “wind-mee/helling-af”. Er komt een “buddy” voor de keuken en er is een coulancebeleid t.a.v. de financiële verplichtingen. Een greep uit de ledenreacties: komen de culturele avonden weer terug? En naast alle kritiek: een compliment voor de hygiëne want het is wel een stuk schoner.

Wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR)

Zie voor de details de toelichting bij de agenda

 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is een enorme door de overheid verplicht gestelde klus geweest om die in ons statuut te verweven. Frank van Unen gaf een heldere uitleg over de doelstelling en de invulling. De kern is een beveiliging tegen periode’s waarin het reguliere bestuur weg valt. Ook belangenverstrengeling en andere ongewenste, burgerlijk ongehoorzame situaties worden uitgebannen. Voor de details zij verwezen naar de toelichting
 • De Statuten zijn sinds 2014 wel gewijzigd maar niet gepasseerd in notariële acte. Die inhaalslag plus wat moderniseringen en op bepaalde aspecten aanpassing aan de opgelegde spelregels van NOC/NSF > KNRB staan hier ter goedkeuring. Zo ook het in het verlengde liggende HR.
 • Vaststellen van het Bestuursreglement. Dit is een nieuwkomer die met functiebeschrijvingen zorg draagt voor een sluitende taakafbakening. Ook wordt alle betrokken materie in woord en materie beschreven en beheerd. Duidelijkheid verschaffen en transparantie zijn de kernbegrippen.

Dan de begroting 2022/2023

Die vertoonde een redelijk consistent beeld met marges rond de inflatie en het stijgend kostenniveau op nagenoeg al onze uitgavenrekeningen. Ledengroei is dan een oplossing voor meer inkomen en daarmee meer speelruimte naast de vaste lasten een eigen bestedingen beleid te voeren (bv. Boten, meubilair. duurzaamheid en/of krachthonk). Met het advies van de kascommissie stemde de vergadering in.

Benoeming van de kascommissie

Ze waren het, ze zijn het en ze blijven nog een jaartje: Andries Smeding, Leo Schneemann en Wouter van Ginkel.

Benoeming bestuur

Onder dankzegging met bloemen nemen we afscheid van vicevoorzitter Anneke van de Brink, CAZ/communiceerder Wessel Agterhof en gebouwman René Visser.

Joëlle Zaal (v-vz) en Jip Claassens (gebouw) treden toe.

rene-bedankt wessel-bedankt

Resteert de vacature voor CAZ/Communicatie

Uitreiking ere-tekenen

 • Sonja van der Meulen-Mondeel kreeg van Fiejan een prachtig overzicht aangereikt over haar Amstel- en roeiverleden van meer dan 60 jaar. Al die feiten optellend kwam de qualificatie voor benoeming tot ERELID helder in beeld. Voor de details verwijs ik naar een binnenkort verschijnend interview met haar. Zichtbaar aangedaan nam zij de onderscheiding symbolisch aan want het planningsduiveltje zorgde ervoor dat het insigne nog in de maak was.
 • En dan Wieger van der Werf die geroemd werd om zijn succesvolle coördinatie bij de jeugd en junioren. Het lintje van verdienste werd hem nog net zonder verwonding opgespeld.
 • Een derde onderscheiding ligt te wachten op de nu afwezige Simon Koch. Door een misverstand was hij niet present. Op een later moment, wellicht op de nieuwjaarsborrel, wordt dat alsnog gerealiseerd.

sonja-erelid

wieger-lid-van-verdienste

Rondvraag

Agenda technisch de bestseller. Vergader technisch een onding.

Duidelijk was nog niet alles aan het licht gekomen. Vragen gingen over de

 • Zorg verlenging erfpacht maar tot 2053 hebben we alles afgekocht
 • Herdruk van het blauwe boekje wordt gelet op de aanwezige voorraad een actualiserend inlegvel.
 • De mogelijkheid in twee termijnen te betalen > tijdig aanvragen bij de penningmeester

En dan traditioneel de afsluitende woorden van de langst-geleden-voorzitter Frank van Unen.

Veel zo niet alles is bereikt met de inzet van vrijwilligers. Voor al die inspanning en inspanners een ovatie.

Hij memoreert de zorg om het verloop, het dalend ledental, de pacht en de transparantie en communicatie.

Dan pleit hij om de focus te richten op boeien en verbinden. Het daarvoor vereiste denkwerk gaat eigen worden als de door Frank en Peter aan alle bestuursleden uitgereikte brain-training-scheurkalender goed wordt uit genut.

En zo sloot Cees om bijna kwart voor elf de vergadering met de welkome suggestie dat de eerste stap naar succes nu richting bar lag.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam