Wim Koopman benoemd tot Erelid

Wim Koopman benoemd tot Erelid

Geplaatst op 29-01-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Webredactie

Scheidend voorzitter Wim Koopman is tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid. De benoeming volgde op een voordracht van oud-voorzitter Peter de Graaf. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorstel.

img-5473“Bij het afscheid van een bestuurslid met meer dan 25 jaar pluche op de teller en 52 jaar lidmaatschap past een terugblik. Wim, Je hangt voor een premature grafrede. Vanaf 1970 deed het Bestuur voor de meest onmogelijke klusjes een beroep op jeugdleden. Ook Wim werd geslachtofferd en tot op de dag van vandaag zien Frank en Peter hem nog steeds als een doorgeschoten jeugdlid. Hij was voor niets te beroerd. Vooral bij het eeuwfeest draaide hij met anderen 7x24’s diensten.
Met sterk wisselend succes ging hij wedstrijdroeien. Op Hollandia in Alphen aan de Rijn verloor hij zijn bankje en toonde ongelooflijk doorzettingsvermogen door zonder bankje over de slidings door te raggen tot de meet. Het heeft zijn nageslacht gelukkig nooit beïnvloed.
Wim, Je focus bleef op roeien in goed materiaal. Je bestuursscore met 15 jaar vloot, 3 jaar wedstrijdcommissaris en jaren succesvol coachen met je junioren bevestigt dat overtuigend. Een slippertje van twee jaar als secretaris was als een tussenpaus zonder geloof. Immers, notuleren, verslagen en überhaupt schriftelijk zaken vastleggen en voorbereiden waren niet jou ding. Nobody is perfect. Improvisatie “gelijk 2-voor-12” is wel een kerncompetentie. En daar kwam je vaak goed mee weg. Tot slot met de voorzittershamer 6 jaar aan de slag. Je zwaarste periode mede dankzij Covid. En door Covid plakte je er stiekem nog een kwartaal extra aan vast. Maar nu is het echt genoeg. Over en uit.

Dames en Heren, Amstelleden hier in ZOOM-vergadering bijeen.
Gehoord dit overweldigend en indrukwekkend Amstel-CV van Wim stel ik u voor bij acclamatie Wim Koopman tot erelid van de R&ZV De Amstel te benoemen."

En zo geschiedde...

wim-erelid


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam