Toekomstige werkzaamheden Berlagebrug

Toekomstige werkzaamheden Berlagebrug

Geplaatst op 17-05-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

In 2022 en 2023 gaat de gemeente Amsterdam de Berlagebrug (brug 423) restaureren en vernieuwen. De brug is gebouwd in 1932 en is een rijksmonument. De Berlagebrug voldoet niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau.

Namens De Amstel neem ik deel in het ARB overleg over de Amsterdamse roeiwateren. Uit de formele nieuwsbrief van de gemeente en de ARB heb ik de volgende informatie, relevant voor De Amstel, kunnen destilleren.

De brug veroorzaakt al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje. Het uiteindelijke doel is om een veilige, functionele en beschikbare oeververbinding te realiseren.

2-28-mei-1932-opening-nieuwe-berlagebrugGlobaal worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Vervanging stalen val (hefgedeelte)van de Berlagebrug.
 • Vervanging bewegingswerk/aandrijving, inclusief besturing/software.
 • Het op afstand bedienbaar maken van de brug,
 • Renoveren van de lichtmasten, deze worden voorzien van ledverlichting.
 • Renoveren van de trammasten en balustrade.
 • Vernieuwen/verplaatsen van kabels en leidingen in het brugdek en naast de brug.
 • Aanbrengen nieuwe water-afsluitende laag, definitief inrichten van de brug, met bredere fietspaden dan in de huidige situatie. Dit gaat ten koste van het voetpad.
 • Aanleg nieuwe tramsporen op het stalen val en de basculekelder en het plaatsen van nieuwe bovenleiding op de gehele brug. Naast bovenstaande werkzaamheden worden er
 • Restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen (metselwerk, natuursteen en smeedwerk) en van de aansluitende botenloodsen, de Schollenbrug en de aansluitende kademuren.
 • De restauratiewerkzaamheden vinden plaats in 2022, de vernieuwingswerkzaamheden in 2023.

Waternet meldt de volgende nautische afspraken:

 • Minimaal drie doorvaartopeningen moeten toegankelijk blijven voor scheepvaartverkeer.
 • Doorvaarthoogtes tijdelijke brug moeten minimaal gelijk zijn aan de doorvaarthoogtes van de bestaande brug.
 • Eventuele versmallingen in een doorvaart moeten d.m.v. een remmingswerk (geleidingswerk) worden afgeschermd.
 • Tussen de remmingswerken moet minimaal een vrij te houden vaarstrook van 8 meter (geschikt voor een acht+) overblijven.
 • Voor de werkzaamheden in 2022 geldt dat in het hoogseizoen van 1 juni tot en met 30 september aan beide zijde van de hoofddoorvaart minstens een opening beschikbaar moet zijn voor de scheepvaart. Dit om gevaarlijke situaties in de hoofddoorvaart te voorkomen.

Voor 2023 geldt het volgende aanvulling:

 • Twee van de drie middelste doorvaartopeningen moeten altijd voor het scheepvaartverkeer toegankelijk zijn;
 • De meest westelijke doorvaartopening mag tijdens de werkzaamheden worden afgesloten;
 • De meest oostelijke doorvaartopening (= oever het botenhuis tegenover Nereus) moet voor roeiers worden vrij gehouden.
 • Vanaf 3 juli 2023 tot 10 november 2023 is de doorvaart gestremd voor vaarverkeer dat niet onder de gesloten brug door kan.

Voor alle werkzaamheden wordt een opdrachtnemer geselecteerd. Daarna kan de planning concreter worden. Publicatie daarvan mag eind dit jaar verwacht worden.
Meer informatie over het project is ook te vinden op https://www.amsterdam.nl/projecten/berlagebrug 

Peter de Graaf.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam