Rumoerige Ledenvergadering nam dappere stappen.

Rumoerige Ledenvergadering nam dappere stappen.

Geplaatst op 25-05-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

Vergaderen op woensdag betekent veel etende roeiers met dito geluid versus een goede opkomst. Ruim 70 leden vertolkten de mening van onze club. Voorzitter Cees was heel gul in het toestaan van vragen en interrupties waardoor AMSTEL IN BALANS de hele avond in beslag nam.

Voor de afwezigen volgt hier een schets van de belangrijkste zaken, die passeerden. Wil je meer weten over de voorstellen en de materie zelf kijk dan in de toelichting op de agenda en de publicaties in het besloten deel van deze website. Klokslag 20.00 uur hamerde Cees de zaal tot stilte. Etende roeiers mochten niet meer smakken en de bar ging dicht.

Waar is die gouden vrijwilliger?

Op elk passend moment herinnerde voorzitter Cees de zaal aan de dringende behoefte aan nieuwe bestuursleden. Immers, de stoel van Commissaris Algemene zaken & Communicatie is al meer dan een half jaar vacant en Secretaris Fiejan Bouhuijs stopt echt dit jaar. En op termijn gloren en nog meer vacatures. Omdat de beste introductie naar een bestuursfunctie “het op snelheid invoegen is” kan je beter vandaag dan morgen beginnen. Wie-o-wie voelt zich geroepen de toekomst van De Amstel veilig te stellen?

Pijlers

Het bestuur ontwikkelt een 5 jarenplan op de pijlers (kernen) waarop de Amstel gebaseerd is. Naast roeien, vloot, sociëteit (=verenging), etc. komt de zaal met tig aanvullingen die uiteindelijk blijken te passen onder de genoemde kernen. Onderdeel daarvan is het ledenbestand. Dat blijkt qua leeftijd opbouw fors uit balans. Relatief veel te veel senioren die op weg zijn naar hun laatste rak. Door ca 150 ledengroei te realiseren (van 625 nu naar 800 dan) in de categorie 25-50 jaar wijst de weegschaal weer naar het midden. En die groep, zo bewezen 5 andere grote roeiverenigingen, bind je aan je door meer te bieden dan roeien. De conditietraining in een krachthonk trekt ze weg bij een dure sportschool en biedt een optimale combi met het roeien en de gezelligheid van een vereniging. De zaal wil tastbare bewijzen van dit concept. Los van het genoemde succes blijft er een twijfel hangen.

En, zo benadrukt Cees, het is voor 8 tot 80-jarigen. Er komt deskundige leiding en instructie om blessures te voorkomen. De huidige ruimte (max 4 trainenden) gaat dan naar een ruimte voor 16 transpirerenden.

(Ver)bouwen en inrichten

Er wordt een stuk loods opgeofferd. Naast herschikken moet er afscheid genomen worden van de oefengiek of een houten wherry. Dat past in het natuurlijk verloop van de vloot. De nieuwe ruimte wordt aangepast aan de veiligheidsvoorschriften en krijgt een palet aan martelapparatuur,  waardoor nagenoeg geen spiergroep gespaard blijft. En de ergometerruimte blijft. De zaal komt met tal van alternatieven om de loodsruimte niet te offeren, maar daar kleven evenzovele bezwaren aan.

In de wandelgangen vernam ik nog een win-win: Leg een tussenvloer in de koepel, daarboven het krachthonk met een versnaperliftje direct in verbinding met de bar en we zijn gelijk af van die verstorende galm in de zaal. Dat wordt vast een stuk knusser.

En wie gaat dat betalen?

De zuinige penningmeester Hans schetst zijn plan, grotendeels gebaseerd op subsidies, met een aantal aanvullende opties vanuit de lopende hypotheek, schenkingen en een onbenut krediet. € 85.000,= is de last.

In de zaal merkt een juriste op dat de statuten hiervoor instemming van 2/3 van alle leden voor vereist is tegenover de algemeen levende mening dat het om 2/3 van de uitgebrachte stemmen gaat. Hier ligt dus nog wat huiswerk, maar met 7 stemmen tegen en een enkele onthouding krijgt het plan het verlangde fiat. Een commissie van uitvoering gaat nu aan de slag met de uitwerking en op de ALV in november horen we meer. Op 1 januari ‘24 moet dan de subsidieaanvraag op de stoep van die instanties liggen. En zo werd het 22.00 uur met een korte pauze.

Ontheffen

Tja, waarom heb je een statuut. Om heldere afspraken te maken hoe de club te doen functioneren. Onderdeel is dat het bestuur niet één moet worden met het pluche en regelmatig ververst moet worden voor frisse ideeën en te blijven vernieuwen. Toch blijkt dat niet altijd zaligmakend.

Vooral als de continuïteit in het geding is. Volgens de spelregels zou het hele DB vervangen moeten worden. Dat is geen goudgerande stabiele route. Daarom wordt toestemming gevraagd om via ontheffing van de limieten zodat voorzitter en penningmeester langer mogen blijven. Daarmee wordt ook tijd gekocht om te blijven zoeken naar opvolgende vrijwilligers zoals eerder genoemd. De zaal stemt bij acclamatie in.

In de rondvraag komt het advies altijd op woensdagavond de ledenvergadering te houden en oud-voorzitter Erik Kraak dankt het Bestuur voor alle inspanning om deze plannen tot wasdom te krijgen.

Om 22.30 uur ging de bar weer open.

Peter de Graaf.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam