Op de GORS toer

Op de GORS toer

Geplaatst op 22-07-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik Kraak

De GORS toer? Jazeker: groot onderhoud en renovatie subsidies!!

Sinds januari is er een commissie aan het werk om te profiteren van de gewijzigde subsidieregels bij de overheid. Graag praten we de leden even bij.

Sinds 1 januari 2019 is er in verband met de gewijzigde BTW wetgeving een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor een periode van 3 jaar. Deze regeling wordt beheerd door het Ministerie van VWS. De zogenaamde BOSA regeling: "Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen."

Voor bouw en onderhoud van het gebouw, de sportaccommodatie en voor aanschaf en onderhoud van sportmaterialen kunnen we 20% subsidie krijgen, voor specifiek omschreven energiebesparende maatregelen en verbetering van toegankelijkheid voor mensen met een beperking kan er nog 15% extra subsidie worden aangevraagd. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor 2019 is € 87 miljoen.

De Amstel wilde deze gelegenheid niet voorbij laten gaan en heeft uitgebreid gekeken waarvoor subsidies kunnen worden aangevraagd. Daarbij hebben we tevens een aanvraag ingediend bij de Gemeente Amsterdam voor een subsidie volgens de zogenaamde 1/3 regeling. Van deze gemeentelijke regeling mag maximaal eens in de 5 jaar gebruik worden gemaakt en de vorige keer dat wij daar gebruik van hebben gemaakt was in 2010 – 2011 bij de renovatie en uitbreiding van ons clubgebouw. We zullen u niet teveel vermoeien met alle technische details en te doorlopen procedures, maar intussen zijn we een goed eind op streek en zijn de eerste subsidies binnen. En er zit nog meer in de pijplijn! Frank van Unen is de trekker van het project; hij heeft alle aanvragen gecoördineerd en is nu met recht subsidie-expert binnen de vereniging.

Wat zien we nu al?

De eerste zaken waarvoor subsidie is ontvangen heeft  intussen al kunnen zien; de vernieuwde toegangscontrole en de LED verlichting in de loodsen, maar er is nog veel meer.

Ook op nieuw aan te schaffen materiaal zit een subsidie, dus binnenkort worden er nieuwe boten aan de vloot toegevoegd, die deels gesubsidieerd zijn. Een andere belangrijke post is nieuwe vlotten. Zeer binnenkort zullen alle drie onze vlotten vervangen worden door nieuwe duurzame vlotten. Deze worden grotendeels betaald met behulp van subsidie. Misschien was het achtenvlot nog wel niet versleten, maar 3 vlotten tegelijk vervangen was veel voordeliger dan 2 nu en 1 over een aantal jaren.

Maar er is nog veel meer

Er staat echter nog veel meer te gebeuren. Voor een deel daarvan is al subsidie verleend, voor een ander deel wordt dat nog aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan: renovatie van de verwarming, beveiliging/rookmelders, nieuwe overheaddeuren voor de botenloodsen, renovatie van de  elektrische installatie, energiebesparende verlichting in de sociëteit, zonnepanelen/ zonnecollectoren, koelingsmaatregelen, nieuwe kozijnen in de zuidgevel van de sociëteit en renovatie van voeg- en metselwerk en daarnaast hopelijk nog meer roeimateriaal.

Voor al deze klussen is commissaris gebouw René Visser druk bezig offertes te verzamelen en aannemers/leveranciers te vinden. Een megaklus. Daarnaast is ons gebouw een Gemeentelijk Monument, dus is voor een aantal maatregelen een omgevingsvergunning nodig. Daarom denkt ook Marco Romano mee en onderhoudt hij contact met de verschillende instanties.

Kortom: er is al veel gebeurd en er staat nog veel meer te gebeuren de komende periode, waar alle leden van de vereniging van zullen profiteren. U zult de resultaten zien en uiteraard houden we u verder zoveel mogelijk op de hoogte.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam