Nieuwe contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2023-2024

Nieuwe contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2023-2024

Geplaatst op 18-10-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Hans Vendrig, penningmeester

Nieuwe contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2023-2024

Elk jaar in oktober, de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar, berekent de penningmeester de nieuwe contributiebedragen. Hij baseert zich daarbij op de bepalingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR).

Het HR schrijft voor dat het standaard contributiebedrag elk jaar wordt verhoogd met het "officiële prijsindexcijfer voor gezinnen (CPI gezinnen) van de kosten van levensonderhoud in het onmiddellijk voorafgaande jaar over de maand maart ten opzichte van dat van het voorafgaande jaar over die maand maart zal vertonen.". Wij waren gewend aan percentages tussen de 1 en de 2. Vorig jaar was het prijsindexcijfer maar liefst 9,7%. Dit jaar is dat percentage met 4,4% weliswaar lager maar nog steeds wel hoog waardoor de contributie ook voor 2023-2024 weer stijgt.

Als alles volgens planning verloopt kunnen leden de contributienota rond 23 oktober tegemoet zien en zal de incasso op 6 november worden uitgevoerd.

 

Contributieoverzicht (2023-2024) 

 

 

 

 Ledencategorie

Kale contributie

Bijdrage KNRB 

Totaalbedrag 

 

(€)

(€)

(€)

Seniorlid vanaf 18 jaar

429,00

45.01

474,01

Seniorlid na 10 jaar ononderbroken lid

389,00

45.01

434,01

Seniorlid na 25 jaar ononderbroken lid

330,00

45.01

375.01

Leden, AOW gerechtigde leeftijd

271,00

45.01

316,01

Jong volwassene 18-27 jaar

330,00

45.01

375,01

Juniorlid 14 tot 18 jaar

370,00

25,28

395,28

Jeugdlid 10 tot 14 jaar

330,00

25,28

355,28

Sociëteitslid

193,00

 

193,00

Buitenlid

134,00

45,01

179,01

Student bijzonder

40,00

 

40,00

Donateur minimaal

40,00

 

40,00

 


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam