Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...

Geplaatst op 17-02-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

schermafbeelding-2022-02-17-om-20-55-39Ons erelid Frank van Unen kreeg donderdag 17 februari uit handen van Burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente „Dijk & Waard” (voorheen Heerhugowaard) versierselen opgespeld, passend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk bij De Amstel, de KNRB-cursuscommissie, De Hoornse Bibliotheek, de Kunststichting Boterhal in Hoorn en nog een paar organisaties kreeg in aanwezigheid van de kern van zijn familie en enkele roeiers een meer dan terechte blijk van maatschappelijke waardering.

Frank heeft vanuit zijn professionele achtergrond met de focus op bedrijfskundige en financiële aspecten kans gezien stevige bedragen aan subsidies te verwerven, dan wel optimale financiering constructies weten te ontwerpen en implementeren. Nauwgezet, doortastend, stimulerend en accuraat zijn trefwoorden van de voorstellers. Met de afronding van het groot onderhoudsproject GORS voor De Amstel was een opmerkelijke mijlpaal bereikt. Hoogste tijd voor het blijk van waardering.

C.V. De Amstel

Even inzoemen op dat Amstel-C.V. Hij begon in het jeugdbestuur in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dat viel op en in zijn rol van secretaris (1966-1969) was het Olympisch Goud in 1968 van Jan Wienese een absoluut hoogtepunt, dat op de vereniging enorm veel extra werk met zich meebracht bij de uitzending, de huldiging, de perscontacten en het materiaaltransport naar Mexico.
Na en tijdens zijn diensttijd heeft hij 4 jaren als vice-voorzitter (1970-1974) intensief meegewerkt aan ons jubileum (1974 eeuwfeest), het deels schrijven van het jubileumboek en daarbij veel aandacht besteed aan het jeugd en juniores roeien.

Een man met zoveel ervaring mag niet ontbreken in de stuurstoel dus: voorzitter. 4 jaren (1978-1982). Daarbij heeft hij zich niet beperkt tot “op de winkel passen”, maar de vereniging zowel op roeiniveau als qua ledental en samenstelling naar een hoger plan gebracht. Meeliftend op de maatschappelijke ontwikkeling van „meer bewegen, meer trimmen, meer sporten, bewuster omgaan met je lijf” wist hij velen door een goede accommodatie en aansprekende voorzieningen te winnen voor onze sport en vereniging.

NoordZuidlijn team

Toen de plannen in 1994 de NoordZuidlijn door de Boerenwetering wilden leiden betekende dat een serieuze bedreiging voor De Amstel. Frank heeft in een team de belangrijke taak op zich genomen om de contacten met de raad en raadscommissies te voeren. Inspreken, op informatiejacht gaan bij het projectbureau, politieke partijen interesseren voor ons belang, maar ook contact met organisaties als de RAI, Vrienden van het Beatrixpark en de bewoners langs het zuidelijk traject Haringvlietstraat/H.Heiermansweg vormden een substantieel deel van deze klus. Niet alleen zouden we bij wijze van spreken de metro vanuit de kleedkamers kunnen aanraken, ook het roeiwater zou lange tijd zeer beperkt worden door bouwputten en zwaar materiaal transport. Killing voor een zojuist tot grote bloei gebrachte sportverenging. Toen het traject verschoven werd naar de Ferdinand Bolstraat bleven we waakzaam betrokken bij de werkzaamheden op het traject waar de NZL zou kruisen.
Minimale vrije doorvaart van 8 meter werd steeds bedongen om niet afgesloten te raken van de rivier de Amstel. In 2010 werd dit team onder dankzegging gedechargeerd.

Commissie Op Eigen Kracht = COEK

Schier zonder pauze werd zijn inzet voortgezet bij een nieuwe bedreiging, zo je wilt een uitdaging. In 2006 maakte onze huisvesting onverwachts deel uit van eigen bouw- en vestigingsplannen van de deelraad. De Amstel zou haar locatie moeten opgeven ten gunste van een stadsdeelraadtoren en op 0-niveau mogen terugkeren. In een drie jaar durend intensief overleg met stadsdeel, centrale stad, de politieke partijen, de buurt, buurman Shell, bureau architectuur en archeologie werd de overtuiging bereikt dat ons gebouw als monument niet mocht sneuvelen ten gunste van evenzeer ongewenste hoogbouw. Ook het verlies van onze zelfstandigheid telde zwaar. Nadat de deelraad anders besloot konden we op eigen kracht aan eigen uitbreiding gaan werken. Ook hier lag zijn focus op de financiering en aantrekken van externe investering en subsidie. In 2011 kon worden heropend met een geslaagd nieuw en groter gebouw met een totale investering van 1,2 miljoen euro.

Jeugdroeien

Eind jaren zestig kwam vanuit Duitsland een nieuwe aanpak van roei-instructie beschikbaar. Speciaal geschikt voor de jeugd. Frank was nauw betrokken bij de invoering van deze zgn. cybernetische methode (eerst bootgevoel kweken en luisteren naar eigen lijf, daarna pas de roeihaal oppakken). Hij verzorgde op De Amstel demonstraties, legde de basis voor het lidmaatschap van 8- tot 14-jarigen (en daarmee een zeer gewenste uitbreiding van het ledental). Ook de aanschaf van het veel lichtere jeugdbotenmateriaal past in dat rijtje.

Roei-instructie

Frank beperkte zich niet tot de jongsten. Ook het organiseren en begeleiden van opleidingen voor de interne instructeur ter bevordering van een uniforme roeistijl en methodiek waardoor uitwisseling van ploegen makkelijker werd heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Tastbaar blijk is het in teamverband geschreven „Van Boeg tot Spiegel”, een handleiding en naslagwerk gericht op materiaalkennis, roeitechniek, vaarreglement, veiligheid en algemene verenigingsinformatie. Het is nog steeds de basis voor opvolgers van deze bestseller.

Materiaaladviescommissie

Als een sporter niet tevreden is ligt het primair aan het materiaal, aldus de sporter. Frank was en is zich daarvan zeer bewust. Echter de financiële ruimte om louter topmateriaal aan te schaffen was en is niet beschikbaar. In onze materiaalcommissie (die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert over onderhoud, aanschaf, werkplaatsplanning en nieuwe materiaalontwikkelingen) wist hij perfect te polderen om alle ledencategorieën evenwichtig te bedienen, maar ook altijd ruimte en aandacht te houden voor toppers op wedstrijden. Faire aandacht voor een solitair in loondienst werkende bootsman paste daarbij. Niet louter als werkgever opdrachten plannen, maar vooral ook luisteren naar zijn bevindingen en die uitnutten bij betere behandeling door de leden. Empathie naar alle betrokkenen was daar de winnende factor.

GORS

Het in 2011 verbouwde clubgebouw bleek vooral t.a.v. de duurzaamheid nog verre van optimaal. Frank kreeg wederom een plekje in een team dat hiermee aan de slag ging. En wederom was het maximaal selecteren van de optimale financiering incl. subsidies zijn ding. Belangrijk onderdeel is dat bij die externe ondersteuning ook eigen middelen moeten worden ingezet zonder de reguliere gang van roeizaken niet lam te leggen. Het is met name de afronding van dit project dat een mijlpaal is bereikt om „dank je wel FRANK” te zeggen.

Tot zover De Amstel. Maar roeien is nog niet afgerond:

KNRB cursuscommissie

Als lid van deze landelijk werkende commissie lag de focus op de ontwikkeling, organisatie en werving van/voor roei-instructeurs gericht op verschillende niveaus van vaardigheid. De opleidingen gingen breder dan puur roeitechniek. Veiligheid, vaarreglement en materiaalbehandeling waren eveneens belangrijke aspecten.
Ze waren in de jaren 70 de aanzet en basis tot wat later een reeks gecertificeerde cursussen werd, erkend door de NOC/NSF-organisatie. Daarmee konden schier professionele instructeurs zich onderscheiden en goed bedoeld amateurisme de goede richting wijzen. Vooral voor de kleinere verenigingen was dit een welkome faciliteit, die ze zelf vaak niet konden opbrengen.

En dan buiten het roeien waren medevoorstellers:

Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn

Die vond in Frank dezelfde creatieve penningmeester en aldaar stelde hij met een visie de lange termijn veilig. Zijn kennis en netwerk om aan extra fondsen te komen was een belangrijk onderdeel op weg naar de gewenste stabiliteit en continuïteit.

Kunstcentrum de Boterhal

Knellende financiële problemen moesten worden aangepakt om te overleven. Franks visie bleek de gewenste en juiste reddingsboei. En nu varen ze weer een veilige koers.

Frank, van harte!

Peter de Graaf

 

Bekijk hieronder het fotoverslag van René Visser

a56a2356

De entree van het feestvarken, die onder valse voorwendselen naar De Amstel is gelokt

a56a2425

Het trotse Lid van Orde van Oranje Nassau, zijn vrouw Ineke en burgemeester Rehwinkel

a56a2463

Mehdi mag tijdens zijn eerste klus champagne uitdelen

a56a2455

Proosten met de burgemeester

a56a2468

En met onze voorzitter...


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam