Een bijzondere JALV en dat was het

Een bijzondere JALV en dat was het

Geplaatst op 25-11-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

Waarom dan zo bijzonder? Kijk maar naar de agenda. Een bijzondere ontheffing uit mei krijgt effect bij de bestuursverkiezing. Duurzaamheid, coastal, ledenwerving, vloot, interieur en krachthonk staan op de agenda. Dat is echt meer dan de standaard verslagen en verkiezen bij acclamatie.

En dan nog wat voor de wegblijvers

Geen weer of wind mag hind’ren al zitten wij in onzen giek telt onverkort ook voor vergaderingen. We waren met slechts 46 leden. Dat er buiten strak zeilweer staat met 7-8 Bfrt en een vleugje verkoelende neerslag is absoluut geen excuus om niet mee te vergaderen. Dus waar was je??? Eén Amstel(bestuurs)lid had een valide reden. Mieke, beterschap met je corona besmetting.

Klokslag acht uur opende Cees de ALV

Aan de agenda werd niet gepeuterd, de kascommissie heeft haar verklaring ingezonden en er werd toegelicht over de presentaties die ons te wachten stonden. Nee, een vluggertje zou het niet worden. Uiteraard stonden we met respect stil bij de overledenen Guy Brutèl, Han van der Leek, Wilma Nakeman en de oudleden Daphne Wehman, Roos Waterham en Dick de Buijzer.

Het meerjarenplan om De Amstel weer toekomstbestendig te maken staat op de rails maar mag best in bredere kring verder gevoed worden met ideeën en pragmatische invulling. Iedere eerste dinsdag van de maand zit Cees met de hakken diep in de tafel geplant klaar om de dialoog hierover aan te gaan. Een paar speerpunten van missie tot concreet item: laagdrempelig, open, ruimte voor traditie maar ook vernieuwing, bruisend, ledengroei (van 580 naar 700), verbinden, kennisdelen, communiceren, vertrouwen, elkaar aanspreken, feesten, en roeien niet-te-vergeten incl. coasting. Kom op en werk mee aan je eigen sporttoekomst. Het plan moet maart 2024 afgerond zijn.

De notulen van de BALV van 24 mei j.l. bleken Oké

Over de ledenstand: Een analyse van de opzegredenen is nog gaande (achterdeur dichthouden). En een advies om niet 3 instroommomenten maar 365 per jaar te houden zodat niemand ontsnapt kwamen langs.

Het -zeer fraai uitgevoerde- jaarverslag werd met een kleine vervolmaking omarmd.

De financiële verantwoording verliep even vlot. Hans had geleerd, verwees naar de inzage kans en volstond met enkele kernpunten. Een voor de kas niet verkeerd positief jaar. En daar sloot het advies van de kascommissie op aan: décharge.

En toen werd een zwaar beladen power-point tafel voorgeschoteld

De jubileumcommissie herhaalde het programma en is op zoek naar uitvoerders van de evenementen. En er komt een licht blond jubileumbiertje in flesjes. Het Amstel smartlappenkoor wordt gereanimeerd. De kleding is nog steeds te bestellen en het jubileumboek vordert. Ook doen we vermoedelijk mee met open monumentendag om de buurt erbij te betrekken. We zijn tenslotte Gemeentelijk Monument.

De ACRC (Amsterdam Coastal Rowing Centre) is nu een juridische eenheid (stichting) en maakt goede kans op huur-huisvesting in de in aanbouw zijnde bogen van de Lee Millerbrug in de Amsterdam Bay Area, het nautisch centrum in IJburg aan de Haanstrakade. Wat een treffende gelijkenis met onze start in 1874 onder de bogen van de Hooge Sluijs. In 2025 komt die brug gereed.

Krachthonk en verduurzaming zijn gebundeld om maximale subsidie te verkrijgen. Allereerst blijft voor het honk de planning en locatie in de loods overeind. Tal van schijnbaar mooiere alternatieven van diep onder de grond tot in de sooskoepel bleken onhaalbaar.
En de verduurzaming richt zich o.a. op de nieuwe achterterrasgevel en isolatie van de koepel. Omdat de procedure tijd vergt staat de start gepland voor zomer 2024. En Frank van Unen oogstte lof voor zijn mega inspanningen om de subsidie rond te krijgen. Treffend was de energie besparing die al bereikt is met de zonnepanelen en eerdere isolaties (o.a. Sedumdak).

En dan de sociëteit. Om het eerder genoemde binden een kans te geven moet de soos “gepimpt” worden. De interieur architecte Tanja (e.v.Marco) is losgelaten op het programma van eisen. In de getoonde impressies zijn veel milde kleuren, kleinschaligheid van meubilairgroepering, veel planten, een verbannen biljart en een enorme multiwand achter de bar (met wisselprijzen, glaswerk, flessenberging etc.) te vinden. Stoelen worden stapelbaar en ook op het terras is vernieuwing aan de orde. Het geheel zou een balans moeten vormen tussen ethiek en functie. Ook aan de akoestiek wordt gewerkt om de echo uit de koepel te halen. Heb je zelf een idee? Kom ermee!

Het vlootplan concentreert zich op reductie van de onderhoudsinspanning en de veiligheid op het water, waardoor van veel hout afscheid genomen wordt. De Celeritas krijgt een plekje in een historisch-behoud-roeimuseum met veel “overnaedsch”. Andere boten krijgen een tweede leven na verkoop aan kleinere of nieuwe verenigingen. We hebben totaal 124 boten waarvan 2/3 voor de recreatie en 1/3 voor de wedstrijden. En 60% is ouder dan 20 jaar. Ook de riemen worden de komende 5 jaar niet vergeten. Voor de aankoop is Bart o.a. met een nieuwe Portugese werf (AVE Rowing Boats) in overleg.

De begroting 23/24 kent een overschot van 14k en met het positief advies van de kascommissie was het positieve besluit rap genomen.

En dan de Kas commssie Leo Schneemann stond na jarenlange controle zijn plaats af aan Theo Houwink ten Cate. Samen met Andries Smeding en Wouter van Ginkel hebben we weer een valide setje.

Ook de Benoeming bestuursleden verliep als verwacht. Geen tegenkandidaten. Dank aan de scheidende dames Fiejan Bouhuijs voor haar inzet als tussenpaus op secretariaat en dank aan Marjolein Dohmen die op overtuigende wijze het wedstrijdroeien, de trainingen en de wedstrijd informatie heeft vervuld. En daarmee wordt Erik Kraak secretaris, Leanne Kunz trekt wedstrijdroeien en krijgt CAZ/COMM na een vacant jaar Olga Duijn aan het roer.

Lid van Verdienste werd Fiejan Bouhuijs. Fiejan van harte. Een oeuvreprijs voor meerdere bestuurs- en commissie-functies. Opspelden zonder diepe vleeswonden blijft een kunstje dat een voorzitter zich niet moet willen eigen maken. Dames zijn daar meer bedreven in.
De eretekenen voor tellende 10 eerste prijzen worden op de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari uitgereikt.

De rondvraag kende een beperkt aantal sprekers die hun vraag zagen beantwoord. En wie had het laatste woord? Frank van Unen bedankte bestuur en vrijwilligers voor hun inzet. Een Amstel met prestatieve en recreatieve roeiers en -activiteiten, een prachtige blikkenlijst en heel veel vaarbewegingen. De Amstel leeft en verdient een prachtig 150 jubileum in een even gaaf gebouw met een dito vloot.
Frank en Peter gaven aan- en aftredende bestuursleden een kompas om de juiste koers in deze heftige tijd niet te verliezen

En Cees hamerde af rond kwart voor elf met een rondje bitterballen om weer aan te sterken.

Peter de Graaf.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam