De Kascommissie

De Kascommissie

Geplaatst op 22-11-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Webredactie

Binnen onze vereniging wordt eenmaal per jaar de jaarrekening opgesteld. Dit is de financiële verantwoording van het bestuur naar de leden en naar derden. Alle leden kunnen dan zien wat er met het geld is gebeurd en hier hun oordeel over uitspreken.
Nu is het niet handig als alle leden gaan kijken of de cijfers kloppen. Dat kost heel erg veel tijd en niet iedereen heeft hier zin in. Daarom wordt er gewerkt met een kascommissie. Deze speciaal ingestelde commissie onderzoekt namens de leden de boekhouding en de jaarrekening en brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Wat is een kascommissie?

Wij kijken of de financiën goed zijn gedaan. Dat betreft de boekhouding, bijvoorbeeld kijken of alle bonnen er zijn en of alle contributie is geïnd maar ook of het geld is uitgegeven aan de juiste zaken en of de uitgaven passen binnen de doelstelling van onze vereniging. Wij kijken dus naar rechtmatigheid en doelmatigheid.

Wat doen wij eigenlijk?

Wij onderzoeken de jaarrekening en de boekhouding en kunnen alle boeken en bescheiden van onze vereniging inzien. We kijken of de liquide middelen overeenkomen met de bankafschriften en of de opgenomen leningen aansluiten met de betreffende lening- en financiering details van de financiers. Naast het onderzoek van de cijfers kijken wij ook naar het gevoerde financiële beleid en de administratieve procedures. Zo hebben we bijvoorbeeld geadviseerd over een aantal procedurele verbeteringen met betrekking tot het beheer van de liquide middelen en de bevoegdheden tot betalingen. Ook hebben we gekeken naar de administratieve procedures met betrekking tot de inkoop en de contributies van de leden, verreweg onze belangrijkste batenpost. Verder is de begroting voor het volgend jaar onderwerp van ons onderzoek. Indien er onduidelijkheden zijn, dan geeft de penningmeester ons tekst en uitleg.
Wij fungeren niet als een financiële commissie. Dat wil zeggen dat we ons niet bezighouden met het aanvragen en beoordelen van offertes. Evenmin hebben wij een taak bij het opstellen van de begroting, het botenplan en het meerjarenonderhoudsplan.
Op basis van de kascontrole schrijven wij een advies. Dit advies is gericht aan de leden van onze vereniging. We adviseren dan om wel of niet de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en het beheer over de financiële middelen.

Waarom wij?

Omdat we door de ledenvergadering zijn gevraagd en benoemd is te simpel. In de kascommissie moet natuurlijk enige financiële - en administratieve kennis en kunde aanwezig zijn. Maar het is niet verkeerd om daarnaast ook vanuit een "gezond verstand" optiek de juiste vragen te stellen. Hopelijk hebben wij al deze competenties aan boord.
Eigenlijk zouden de leden van de kascommissie om de twee jaar het stokje moeten overdragen aan een ander. Dit wisselen van de leden helpt om de integriteit te waarborgen. Gezien de zittingsduur van de huidige leden is dit helaas niet gelukt.

de-kascommissieDe kascommissie: v.l.n.r. Wouter van Ginkel, Leo Schneemann en Andries Smeding


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam