De ALV Zoomde voort

De ALV Zoomde voort

Geplaatst op 19-12-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

zoom-largeZat u ook in vol ornaat achter de PC. Illegaal nog net op tijd de juiste coupe laten knippen? Amsteltenue aan met messcherpe vouw in de broek en stropdas, de schoenen gepoetst of in plooirok met blauwe blouse? En ongetwijfeld alle nsignes opgespeld? Mooi, want die traditie laten we ons niet afsnoepen. Zelfs Corona heeft geen vat op statutaire verplichtingen. In een bizarre tijd en omstandigheid voldoet De Amstel aan haar verplichtingen. Een kort verslag van een online Ledenvergadering.

Het was voor sommigen een stevige uitdaging om “binnen” te komen. Digibeet of niet, Zoom blijkt niet met iedere browser even hecht om te springen. Zo mocht ik de eerste twee agendapunten per telefoon van Wessel volgen. Maar daarna was ik binnen: Jippie!

En het is toch anders om Wim op schermgrootte voor je te krijgen, dan wel op tig meter afstand in de soos te zien. Voor of nadeel laat ik aan de lezer over. Maar iets over achten ging de vergadering van start. Welkom in deze bizarre wereld. En gelijk een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn. Met name ons Corona-maart-slachtoffer Marijke Harberts breng ik graag met respect in herinnering. Zij was ons oudste roeiende dames lid.
Met een dikke 40 aanwezige leden en een waslijst aan berichten van verhindering was de presentielijst een feit en kon de agenda verder worden afgegraasd.

En dan de mededelingen. Primair moest er nog een inhaal slag gepleegd worden: Mieke Soelman is met terugwerkende kracht voor het afgelopen jaar benoemd als comm. Instructie. En terecht, want ondanks corona heeft zij op de toegestane momenten fors gewerkt met de binnengekomen nieuwe leden.
Met krachtige overtuiging vertelde Wim over de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Immers, voor een aantal is dit het laatste functiejaar. En de opvolging lukt nog niet erg. Dus als je iemand weet, geef de tip door. Het lijkt een stevige vrijetijdsbesteding, maar als team is de werkdruk heel goed regelbaar en kan er met veel rekening gehouden worden.
En Rick ziet zich gebonden aan een andere tijdrovende inzet, dus is er plek voor een enthousiaste ICT’er om de zaak draaiende te houden.
En voor het coastal roeien (de 4+ en een 2x) wordt op IJburg met de gemeente gestreefd naar een huisvesting voor alle Amsterdamse verenigingen.

Razend snel werden de notulen na een kleine correctie en toelichting goedgekeurd.
Datzelfde lot trof het prachtig verzorgde jaarverslag met hulde aan de samensteller en redactievoerder Wessel.

En toen kreeg penningmeester Hans het woord. Met een zeer gedetailleerde behandeling van de cijfers overtuigde hij ons van de droeve invloed van Corona op alle inkomsten en uitgaven. Ook de stevige investering in het gebouw, de (mede dankzij GORSvoorman Frank van Unen) gescoorde enorme subsidiebedragen, de loyaliteit jegens de pachter en het maximaal benutten van alle steunregelingen voor pacht en vereniging. Gelukkig heeft de kascommissie accuraat alle controles uitgevoerd en volgde een hartelijk advies tot decharge. Het vet is van de botten, maar er is goede hoop om volgend jaar dat weer aan te zuiveren. Want de begroting, die met enige reserve is opgesteld toont een verwacht herstel van € 15.000. Laten we hopen dat dat lukt. En de kascommissie mag het volgend jaar nog een keer doen.

Om een tot op heden niet achterhaalde reden is het agendapunt “toelichting plannen 2021 per commissaris” niet aan de orde gekomen. Of ik heb een black-out gehad Ik heb nog getracht de aandacht te trekken maar werd niet als interruptor opgemerkt. Volgend jaar dan maar.

Het Bestuur hecht aan het pluche. Ze blijven allemaal zitten, sommigen na herbenoeming, sommigen omdat ze niet aftreden volgens rooster. Wederom beklemtoonde Wim de dringende noodzaak om nieuwe candidaten te vinden.

En dan de reglementswijziging. In een toelichting werd benadrukt dat het een extra bescherming is tegen oneigenlijk inzetten van Amstel kapitaal en goederen in welke vorm dan ook. Dat kwartje viel want alle stemmers waren voor. Dat stemmen was nog een uitdaging. Toen ik eindelijk door had hoe dat zou moeten bleek de stemming gesloten. Tja, gemiste kans.

En dan de Sluiting. Geertrui Looze bleek haar oeurve prijs van 10 eerste tellende blikken te hebben gescoord. Het fraaie insigne zal op een post-coronamoment feestelijk worden opgespeld. En de immer FLAC-actieve Helen Wüst kreeg de onderscheiding “Lid van Verdienste” symbolische uitgereikt. Ook voor haar nog even geduld tot een gepast moment van opspelden. Beide dames van harte met jullie verdiende versierselen.

Traditiegetrouw dankte Frank namens de vergadering het Bestuur voor hun inzet in dit toch wel heel aparte jaar en wenste ze sterkte, wijsheid en succes om in 2021 alles weer op de rails te krijgen. Even traditioneel was het bijbehorende huldeblijk: een mondkapje met Amstellogo voor alle bestuursleden. En om half tien kon Wim de vergadering sluiten met de heilwens tot fijne feestdagen, goede gezondheid en veel roeien in 2021

En het bleef nog lang gezellig op internet……………………

Peter de Graaf.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam