Cultuur in hout

Cultuur in hout

Geplaatst op 10-03-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

De door Joris georganiseerde culturele avond van februari werd verzorgd door een deel van de redactie van het Blad ROEI!, de zelfstandige opvolger van het voormalige bondsblad Roeien.
Beide heren hadden een gedegen studie verricht naar het ontstaan van de boot. Ze hebben dat in een boek met de titel van Boom tot Boot vereeuwigd.

Ver voor onze jaartelling bleek de ambitie van de mens om over het water te kunnen gaan zonder nat te worden. Deels uit vervoersbehoefte maar heel vaak om te vissen. In hun onderzoek passeert een aantal archeologische vondsten, historische rotstekeningen tot recenter vastleggingen in documenten en de bootwerven van de laatste twee eeuwen.

Simpelste blijkt toch altijd nog het uithollen van een boomstam. Later wordt met een frame van gebogen takken en een gespannen huid aanmerkelijk op het gewicht gespaard. Duurzaamheid was niet altijd belangrijk. Was de boot versleten of gezonken dan snel een nieuwe gebouwd. Veel is bewaard en bekend gebleven van de beschaving in het twee stromen land tussen Euphraat en Tigris en later in de Egyptische en Griekse beschaving. Een belangrijke functie die dan wordt toegevoegd is de oorlogsvoering en de trireem was zowel voor transport als wapen. Ook zie je dat naast roeien of peddelen een mast met een zeil verschijnt.

Specifiek kijkend naar roeien (na de Grieken met hun triremen) sla ik de ontwikkeling van sloepen even over en ontstaan in de 17de eeuw skifachtige kanogelijkende boten. Verder doorontwikkeld naar de roeiers in de havens die als taak hadden de trossen van grote boten aan de wal te brengen. Dat is feitelijk de basis van onze sport.

In het volle besef dat bovenstaande veel openstaande deuren intrapt, als je tenminste die les op school niet spijbelde, gaat het boek veel specifieker en goed geillustreerd verder. Wil je echt weten hoe de ontwikkeling verder ging tot de wedstrijdboten van vandaag dan telt het advies het boek gewoon te kopen.

De avond was goed bezocht en het applaus toonde heldere waardering voor de presentatie en het initiatief van Joris.
Op naar de volgende culturele avond, misschien zo vertellen de wandelgangen weer een PubQuiz.

Peter de Graaf


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam