Contributie verenigingsjaar 2022/2023

Contributie verenigingsjaar 2022/2023

Geplaatst op 11-10-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Hans Vendrig

Elk jaar in oktober, de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar, berekent de penningmeester de nieuwe contributiebedragen. Hij baseert zich daarbij op de bepalingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR).
Het HR schrijft voor dat het standaard contributiebedrag elk jaar wordt verhoogd met het "officiële prijsindexcijfer voor gezinnen (CPI gezinnen) van de kosten van levensonderhoud in het onmiddellijk voorafgaande jaar over de maand maart ten opzichte van dat van het voorafgaande jaar over die maand maart zal vertonen.". Wij waren gewend aan percentages tussen de 1 en de 2 procent. Dit jaar is het prijsindexcijfer maar liefst 9,7% waardoor de contributie voor 2022-2023 flink stijgt.

Als alles volgens planning verloopt kunnen leden de contributienota rond 14 oktober tegemoet zien en zal de incasso op 28 oktober worden uitgevoerd.

De contributiebedragen zijn hier gepubliceerd.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam