Bij de Amstel kost het kwartje van Kok drie tientjes

Bij de Amstel kost het kwartje van Kok drie tientjes

Geplaatst op 24-11-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

JALVEN op vrijdag 23 november 2018 was een verplicht nummer. Wat u heeft gemist? Met 9 leden achter de tafel en 45 ervoor (tis maar net vanwaar je kijkt) werd statutair verslag gebracht, decharge veroverd, contributietoeslag gepermaniseerd (3x woordwaarde), Maaarten fleet-owner, zijn we een LTOP-gebouw rijker en hangt de nieuwe WEBsite in de cloud.

Vergadertijgers heb je in twee soorten. Hoe langer, hoe chaotischer, hoe gedetailleerder de vragen des te mooier maar ook de serieuze en meer beleidsmatige insteek waardoor op een efficiente wijze aan het wettelijk gedefinieerde statuut wordt voldaan. Gelukkig was het laatste het geval. Immers, de zondag ervoor was er alle gelegenheid om door te vragen tot op de laatste cent achter de komma. En als er zich dan in de loop van het jaar een pragmatische vraag voordoet, stel die dan direct bij de betreffende functionaris en zout het niet op tot 1x per jaar in de rondvraag.

Het overlijden van met name Manolo en Herman werd met respect gememoreerd en herdacht. De notulen en jaarverslag werden gehamerd. Dat fraaie verslag verdient wat mij betreft meer aandacht. Het zou niet verkeerd zijn om met een korte samenvatting de hoogtepunten nog een keer te benoemen. Wel was er veel uitleg bij de financiele stukken. Terecht om een goed inzicht te krijgen in de noodzaak de tijdelijke contributieopslag om te zetten in een definitieve. Samen met een conservatieve begroting sprak de vergadering haar vertrouwen uit en was de decharge een feit. Oh ja, ze zoeken nog een kascontrole commissielid, dus als je dr wat in ziet, bel Hans Vendrig.

René presenteerde het langetermijnonderhoudsplan. Een absoluut professioneel en gedetailleerd opgesteld plan. Welke werkzaamheden staan ons op korte termijn te wachten? Aandacht voor energiebesparing, nieuwe vlotten, electronische toegang en de koepelakoestiek zijn een paar toppers. En direct aansluitend toonde Wessel de nieuwe website, die nauw verbonden is met e-captain, het alles omvattende ledenpakket dat ons alle informatie moet verschaffen, maar ook mogelijk moet maken. Commissies krijgen hun eigen domein. Er volgt nog een gebruikerstraining, aansluiting op Instragram, Facebook en een mobiele ARI voor de mogelijke vaarbeperkingen. Het totale pakket is voordeliger dan alle huidige losse administraties, maar bovenal zorgt het voor een enorme efficiencyslag. Het gemak dient de roeier.

alv2018

Het bestuur is bij gebrek aan tegenkandidaten bij acclamatie verkozen en de nieuwe commissaris vloot, Maarten Jüch, eveneens zonder stemming en ook hij aanvaardde zijn benoeming enthousiast.
Erik Kraak kreeg een florale pluim voor zijn werk in het Bestuur en commissies (veiligheid en Coastalboot) van de KNRB.
En Marjolijn Roeleveld, de spil in het FAC (Financiele Administratie Commissie) en belangrijke steun van de penningmeester, werd absoluut terecht benoemd tot Lid van Verdienste. Haar inzet zowel bij de reguliere administratie als haar bijdrage aan de conversie van het oude naar nieuwe systeem verdient dat respect. Marjolijn, van harte!!!

De rondvraag telde een pleidooi voor een extra C3+. Ook werd duidelijkheid verschaft over de relatie aangaande de personaltrainingsruimte met Vincent en Tycho Muda. En sloot Frank van Unen de rondvraag af met een complimenterend woord namens de leden aan Bestuur en alle vrijwilligers. Net voor tien uur kon de tap weer open. En het bleef nog lang rumoerig en gezellig. Kom je ook volgend jaar?Bij 


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam