ALV in een onneembare vesting

ALV in een onneembare vesting

Geplaatst op 24-11-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter de Graaf

Chinese muur De werkzaamheden aan ons kruispunt impliceerden een totaal verboden en grondig afgesloten werkterrein, bewaakt door verkeersregelaars die met een stevige overtuiging en vasthoudendheid niemand doorlieten. Dat alles kracht bijzettend met politiefluit en verlichte wapenstok. Maar er bleek een toverwoord om de Sesampoort te openen. Niks tag of sleutel. Gewoon je vergadersmoel opzetten en "Roeivereniging" mompelen. Daar waar met zware boodschappen beladen buurtbewoners mijlen om moeste lopen zwaaiden voor ons de hekken naar het Walhalla der ALV open.

Scherp om acht uur opende voorzitter Wim met een ferme hamerslag en straalt de ambitie uit dit statutair verplichte appeltje binnen de kortste keren te schillen. Wel neemt hij de tijd iedereen welkom te heten. En is verbaasd en verheugd dat ondanks alle hindernissen de opkomst ruim vijftig leden kent.

Traditioneel en zeker respectvol is stil te staan bij de leden die ons zijn ontvallen. Loes Bergers, toerroeister uit de zestigerjaren maar ook betrokken groenstrooktuinierster in de recente periode was nog maar in een kleine kring bekend. Formeel buiten het verslagjaar valt het afscheid van Charles Thie, Ook lid geworden rond 1960 en zowel bij roeien als biljarten intensief betrokken wordt herinnerd. Een minuut stilte volgt. 

Dan wordt agendapunt 12 ingetrokken. Voortschrijdend inzicht en input van leden noopt tot een heroverweging die qua juridische zorgvuldigheid meer tijd vergt. Het artikel zal volledig herschreven worden en het punt wordt verdaagd naar de volgende ledenvergadering

Vooruitlopend op de bestuursverkiezing wordt het boetekleed gedragen. Florrie, commissaris instructie, heeft tegen de reglementen in 7 jaar gediend. Applaus toont dat die ontsporing gewaardeerd en niet verweten wordt.

Verslagen

De notulen en het jaarverslag krijgen complimenten en worden behoudens enkele kleine recht te zetten omissies goedgekeurd. Bij de financiële uitleg blijkt dat door het nu nemen van extra gebouwonderhoud een grotere subsidie kan worden binnengesleept. Door alles over twee jaar te beschouwen is behoudens calamiteiten een reguliere situatie aan de orde.

Frank van Unen, de trekker van het subsidieaanvragen geeft een indrukkend overzicht. Of je wil of niet dit brengt de vergadering tot een stevig waarderend applaus. Frank, je bent een topper. Hij stelt wel de wedervraag wie dit klusje klaart over pak weg 7 jaar als we weer aan de beurt kunnen zijn. Het blijft ijzig stil.

Subsidiabel blijkt een waslijst. Mede omdat ons gebouw een gemeentelijk monument is. Dat beperkt soms enorm als je effe wat snel wilt regelen, maar het opent ook (financiële) deuren. Genoemd worden:  electronische toegang, schoorsteen behoud, videobewaking, vlotten, led verlichting, vlootreparatie, bootaanschaf, zonnepanelen, isolatie, sedum dakbedekking, loodsdeuren, pui restauratie en metsel/voegweg.

Over de totale investering van 4 ton blijkt ruim 53% subsidie te scoren.
Het zal niemand verbazen dat, na het positieve kascommissie rapport gehoord te hebben, decharge werd verleend.
De kascommissie blijft zitten en krijgt steun van een nieuw lid. 

img-5771
De benoeming van het bestuur kon bij gemis aan tegenkandidaten reglementair bij acclamatie worden vastgesteld. Florrie moest er nu echt uit. Zij blijkt onvervangbaar. Ondanks vele pogingen bleek niemand bereid deze taak die de kern van ons roeien draagt, op te pakken. Er wordt verder gezocht. Florrie kreeg alle dank en waardering voor haar tomeloze inzet van de afgelopen zeven jaar. Reden om haar tot Lid van Verdienste te benoemen. Zij bedankte op haar beurt het team van 36 instructeurs en met name Marianne Thomassen die de organisatie van veel evenementen en opleidingen regelde.

Een tweede mogelijkheid om in de notulen te komen is de rondvraag.
Vragen over bootgebruik en beschikbaarheid zijn eeuwige terugkomers.
Ook de roeikleding kwam aan de orde. Onvoldoende discipline de clubkleuren te dragen bij deelname aan wedstrijden. Ook de regio! En een waarschuwing (o.a. bij 's nachts) roeien goed zichtbaar te zijn met fluorescerende hesjes.
Spijtoptanten die na opzegging terugkeren hoeven niet opnieuw entreegeld te betalen.
Er wordt een oplossing gezocht voor de loodsopening als men om 7.00 uur al wil roeien. Dat conflicteert met de beveiliging en is alleen realiseerbaar als er structureel iemand bereid is zo vroeg het alarm uit te zetten.
En een openstaande vraag over erg-fit informatie wordt door de secretaris nu echt toegezegd.

Frank dankt het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet. Wij mogen trots zijn op onze De Amstel. Het afnemen van de ledengroei en de vergrijzing blijven onze zorgen. Met het aanbieden van 9 banketletters, mede namens ondergetekende, is het huldeblijk ook een energieke aansporing om met ambitie door te gaan.


amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam