Opzeggen

Mocht je besloten hebben dat je je lidmaatschap van De Amstel wilt beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Hier volgen wat aandachtspunten om je opzegging voorspoedig te laten verlopen.

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Je lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 oktober stilzwijgend met een jaar verlengd.
  • Indien je net lid bent geworden zijn de eerste drie maanden na ingang van je lidmaatschap een wederzijdse kennismakingsperiode. Je kunt dan opzeggen tot uiterlijk 14 dagen voor het verstrijken van de eerste drie maanden. Het bestuur van de roeivereniging kan in diezelfde periode ook jouw lidmaatschap beeindigen. Bij opzegging binnen die drie maanden betaal je per saldo € 100,- plus € 75,- entreegeld. Alles wat je daarboven hebt betaald, wordt op je rekening teruggestort.
  • De procedure van opzeggen is vastgelegd in de statuten van de vereniging (artikel 17).
  • Je kunt je lidmaatschap eenmaal per jaar opzeggen (uitgezonderd tijdens de kennismakingsperiode, zie hierboven). Om het volgende verenigingsjaar geen lid meer te zijn, moet je uiterlijk 31 augustus opgezegd hebben. Opzeggingen die na die datum binnenkomen zijn te laat en worden niet in behandeling genomen.
  • Tussentijds opzeggen, om wat voor reden dan ook (bijv. verhuizen, emigreren, gebrek aan tijd, ziekte, blessures, motivatieproblemen, et cetera) en een (gedeeltelijke) teruggave van je contributie is niet mogelijk.
  • Opzeggen kan alleen via de mail of schriftelijk bij de secretaris. Opzeggingen op andere manieren, bij andere personen of gestuurd naar andere mailadressen worden niet in behandeling genomen.
  • Een reactie op je e-mailbericht is nog geen bevestiging van uitschrijving. Uitsluitend een bevestiging van de ledenadministratiecommissie (LAC) geeft aan dat je opzegging goed verwerkt is. Als je deze bevestiging vier weken na opzegging nog niet gekregen hebt, is er iets mis gegaan. Neem dan contact op met de ledenadministratiecommissie
  • Een opzeggend lid dient een bewijs van tijdige opzegging te kunnen overleggen, mocht daaromtrent discussie ontstaan. 

Alvast bedankt voor je medewerking.

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam