Amstellied

Amstellied

Aan de Amstel is ons leven,
Daar zingen wij ons lied;
Want vreugde is ons streven,
Wij kennen geen verdriet.
Geen weer of wind kan hind’ren
Al zitten wij in onze giek;
Van d’Amstel zijn wij kind’ren
De golfslag is voor ons muziek.
Dus klinkt en drinkt De Amstel
Hoerah! Hoerah! Hoerah!

Laat de eendracht onze krachten,
Onze moed ter zijde staan,
Roeiers laten wij steeds trachten
Den vijand te verslaan;
Hoog ’t denkbeeld ons beg’leiden
Dat geen nederlaag ons wacht,
Wij zullen blijven strijden
Als mannen van een flink geslacht.
Aan Amstels dapp’re zonen
Een luid Hoerah! Hoerah!

In 2005 is een officieus voorstel gedaan voor een 3e couplet, n.l.:
Roeien is ons lust en leven,
Over Amstel, gracht en IJ;
Sneller, sneller, heel gedreven
Boot en riemen dat zijn wij
Lichtbladig, onze halen
Slagvaardig onze trap
Wij hunk’ren naar bokalen.
En vinden er weer steeds vriendschap
Muziek, mystiek op d’Amstel
Luidkeels Hoerah! Hoerah!

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam