Verenigingsstukken

Diverse stukken

Huishoudelijk Reglement
Statuten
Bestuursreglement
Bestuursfuncties

Declaratieformulier
Toelichting bij declaratieformulier
KNRB Jaaroverzicht 2023
Meerjarenplan 2024-2029

ALV 2023

Aankondiging ALV

Stuk 1: Toelichting bij de agenda
Stuk 2: Notulen BAV mei 2023
Stuk 3: Jaarverslag 2022-2023
Stuk 4: Financieel jaarverslag verengingsjaar 2022-2023 en verslag kascommissie
Stuk 5: Begroting 2023-2024
Stuk 6: Notulen ALV 24 november 2023
Stuk 7: Presentatie ALV 24 november 2023

ALV 2022

Aankondiging ALV

Stuk 1: Toelichting bij de agenda
Stuk 2: Notulen ALV  28 januari 2022
Stuk 3: Jaarverslag 2021-2022
Stuk 4: Financieel jaarverslag verengingsjaar 2021-2022 en verslag kascommissie
Stuk 5: WBRT
Stuk 6: Begroting 2022-2023
Stuk 7: Notulen ALV 25 november 2022 (vastgesteld mei '23)

ALV 2021

Stuk 1: Aankondiging en kandidaatstelling (oud), herziene aankondiging + agenda
Stuk 2: Concept notulen ALV  november 2020
Stuk 3: Jaarverslag 2020-2021
Stuk 4: Financieel jaarverslag verengingsjaar 2020-2021
Stuk 5: Begroting 2021-2022
Stuk 6: Verslag Kascommissie 2020-2021

ALV 2020

Stuk 1: Aankondiging en kandidaatstelling + agenda
Stuk 2: Concept notulen ALV 22 november 2019
Stuk 3: Jaarverslag 2019-2020
Stuk 4: Financieel jaarverslag verengingsjaar 2019-2020
Stuk 5: Begroting 2020-2021
Stuk 5a: Verslag Kascommissie 2019-2020
Stuk 6: Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur) en 26 (Ontbinding) Statuten

ALV 2019

Aankondiging en agenda

Stuk 1: Aankondiging en kandidaatstelling + agenda
Stuk 2: Concept notulen
Stuk 3: Jaarverslag 2018-2019
Stuk 4: Balans en staat van baten en lasten 2018-2019
Stuk 5: Begroting 2019-2020
Stuk 6: Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur), sub 2, Statuten
Stuk 7: Voorstel tot wijziging van art. 7, sub c, Huishoudelijk Reglement

BALV 2018

Concept notulen BALV 2018

ALV 2018

Aankondiging en kandidaatstelling + agenda
Balans en staat van baten en lasten 2017-2018
Begroting 2018-2019
Meerjaren onderhoudsplan deel 1
Meerjarenonderhoudsplan deel 2
Jaarverslag 2017-2018

ALV 2017

Aankondiging en agenda
Begroting 2017-2018
Financieel jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2016-2017

ALV 2016

Notulen ALV 2016
Financieel Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2015-2016

ALV 2015

Notulen ALV 2015
Financieel Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2014-2015

Overig

Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2012-2013

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946