Commissies en vrijwilligers

Commissies en vrijwilligers

In dit overzicht staan leden van de commissies en andere leden die zich structureel inzetten voor De Amstel. Bij iedere commissie is in code aangegeven welk bestuurslid de eindverantwoordelijke is en kort de doelstelling/taakomschrijving.

Voorzitter - VZ
Vicevoorzitter - VVZ
Secretaris - S
Penningmeester - P
Commissaris wedstrijdroeien - CW
Commissaris instructie - CI
Commissaris gebouw - CG
Commissaris vloot - CV
Comm. algemene zaken, communicatie en recreatieroeien - CAZ

Voor de evenementen die zij organiseren wordt verwezen naar de jaarkalender

Afroeicommissie CI
Beoordelen-examineren roeivaardigheid
Joost Adriaanz (coördinator), Reinier Nieuwenhuis, Jan van Rookhuizen, Wim Koopman

Amstel Info Team Nieuwe Leden S
Amstelinformatie verstrekking aan nieuwe leden
Marieke Lyppens, Paul van Dam, Art Noordhoek, Frank Verheij

Amstelcabaret CAZ
Organisatie en realisatie jaarlijkse cabaretvoorstelling
Annelies Sanchez (regie), Doris Muda, Simon Koch, Peter de Graaf (schrijvers), Wim Koopman, Ynte Koopman, Cees Vente

Amstelleden actief buiten de vereniging VZ
Rob Bijderwieden (kamprechter), Peter de Graaf (ARB werkgroep watergebruik Amsterdam en herinrichting Hobbemakade), Jacques Klok (RTC Noord Holland), Erik Kraak (bestuurslid KNRB), Rob Muda, Jan Wienese (Stichting de Gouden Riem), Jaap Vlugt (bestuurslid ARB / CIC), Maaike Zietse (kamprechter), Margriet Zietse (Stichting PAR)

Amstelmarathon CW
Organisatie en realisatie Amstelmarathon over 50 km door onze regio
Simon Koch (wedstrijdleider), Rob Bijderwieden, Fons en Liesbeth Kuiper, Doris en Rob Muda, Annette Schneeman, Wilma Nekeman, Nienke Engberts, Cees Vente, Margriet Zietse

Archiefteam S
Beheer & inrichting documentatie, beeldmateriaal, publicaties & prijzenkast
Jaap van der Meulen, Paul Nouwen

Biljartgoep ‘De Scheeve Pomerans’ CAZ
Organisatie & realisatie biljartcompetities
Peter de Graaf, Fons Kuiper

Commissie gebouw CG
Coordinatie preventief en correctief beheer opstallen en interieur
René Visser (coördinator), Marco Romano, Cees Heijboer, Helen Wüst, Rick van Eeden

Ergohead CW
Organisatie & realisatie indoor roeievenement op ergometers
Stefan Kools (voorzitter), Sjoerd Verhallen, Maarten Jüch, Casper Nieuwenhuys, Maerten Moerkercken van der Meulen, Marjon Vlug, Helen Wüst, Rick van Eeden,

Financiële & Leden Administratie Commissie S & P
Verwerking financiële mutaties, ledenadministratie en rapportage
Helen Wüst (coördinator), Tonnie Bos Jongerius, Marjolijn Roeleveld, Willem Groot, Jochem Overbeek, Marijke Bernelot Moens

Hoveniersteam CG
Inrichting & onderhoud groenstroken rond gebouw
Leo Schneemann, Truida Voortman

IJmeer Challenge CW
Organisatie Amsterdamse Coastal wedstrijd voor IJburg
Erik Kraak, Bart Breuk, Olga van Duijn, Rob Bijderwieden, Nienke Engberts

Instructiecommissie CI
Organisatie & coordinatie roei-instructie
Marianne Thomassen, Jan van Rookhuijzen, Art Noordhoek

IT Automatisering & implementatie S & P
Inrichting & beheer IT systemen & IT infra
Willem Groot (coördinatie), Tonnie Bos-Jongerius, Geert Jaspers, Helen Wüst, Marjolijn Roeleveld, Steven Weyermans, Rick van Eeden

Jeugdinstructeurs CW & CI
Roei-instructie en training jeugd en juniorleden (t/m 18 jaar)
Jeugdcoordinator: Tycho Muda
Instructeurs: Joelle Zaal, Manu van Wing, Mirco van Duynkeren, Pepe Basumalik, Lily Cock, Katia Faria Rodriguez
Trainers: Ivo Greevink, Julia Mauritz, Robijn Zappey, Kaya

Jeugd/junioren Wedstrijdcoaches CW
Jan Frits de Gans, Wieger van der Werf, Stefan Kools, Anita Meiland , Jacques Klok, Liesbeth Hollander, Wim Koopman

Jeugdwedstrijden CW
2x per jaar organisatie & realisatie Jeugdwedstrijden op onze 200 meterbaan
Maaike Zietse, Margriet Zietse

JongAmstel CAZ
Organisatie Intensivering contacten ledengroep 20 t/m 35 jaar
Sarah Vredeveld (coördinator), Bettine Lalieu, Roos Wever, Joanne Preuter, Diederik Don, Inger Waling, Stephan Stolk, Wieger van der Werf

Kascontrolecommissie ALV
Controleren en rapporteren over financieel beheer i.o.v. de Ledenvergadering
Leo Schneemann, Andries Schmeding

Materiaalcommissie CV
Vlootbeheer & aanschaf
Frank van Unen, Wim Koopman
Vloot klein-onderhoud
Pem Godrie (coördinator), Jan Schelte & Paul Nouwen

Midweekroeien CAZ
Organisatie & realisatie midweek dag tochten
Aafke Gorter, Carine Hoogveld (coördinator)

Runners Rowers CW
Organisatie & realisatie winteroutdoortraining
Frank Verheij, Leon van Schaik

Schoonmaken CI
O.a. poetsdoeken wassen
Mieke Soelman en Turid nielsen

Subsidiecommissie P
Onderzoek en aanvraag subsidies
Frank van Unen, Erik Kraak

Toercommissie CAZ
Organisatie & realisatie verenigingstoertochten
Annette Schneemann, Arnd Bruninghaus, Bram Munnik

Vaardigheidsproeven CI & CAZ
Organisatie & realisatie roeivaardigheidsproeven
Paul van Grieken 

Volwassenen instructeurs CI
Roei instructie aan seniores vanaf 18 jaar
Bram de Blécourt, Barbara Spadiliero, Stephanie Veltkamp, Erica Buma, Egbert Willems, Steven Weyermans, Anita Witlox, Paul Lips, Bert Koeman, Leo Schneemann, Luk van Driessche, Art Noordhoek, Albert van Woerden, Liesbeth Kuiper, Gerrit Kolthof, Marianne Thomassen, Marianne Wildenberg, Michel Bergh, Marcel Steggerda, Vera Verweij, Silvia Mulder, Her Grimbergen, Joan Baggerman, Irene Dros, Jeanette Manuhutu, Florence van Rossum, Annelies Konijnenbelt, Mieke Soelman, Arnd Bruninghaus, Louwrens van Koningsveld, Florrie de Pater (coördinator)

Webredactie CAZ
Coördinatie, inrichting en beheer Amstelroei.nl en social media
Stephanie Veltkamp, Bettine Lalieu, Sarah Vredeveld, Rick van Eeden, Peter de Graaf, Her Grimbergen, Doris Muda, Wessel Agterhof

Zeilcommissie CAZ
Organiseren en realiseren zeilevenementen
Fanny Rijnders (coördinator), Bianca Hollenkamp, Koos Voogd, Monique Claringbould, Ruth Gruber

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946