ARI

Het is zaterdag 11 februari, het vriest en het sneeuwt. Buiten is de wereld wit. Mooi, had ik op gehoopt deze winter. Gisteren meldden mijn vrienden bij de Amstel dat ze wel niet zouden komen roeien maar een bak koffie zat er waarschijnlijk wel in. Is er dan toch een sociaal leven op de Amstel? 
Maar nu? Ik durf met die gladdigheid niet de weg op. Mijn zicht is beperkt, aan fietsen valt niet te denken en de bus rijdt tijdelijk zo lastig dat dat ook geen oplossing is. Even de ARI bellen of er überhaupt geroeid kan worden. Een zeker lid-met-hoge-anciënniteit-te-Hoofddorp meldt opgewekt dat het zondag 5 februari is, dat het dooit als de pest, dat er geroeid kan worden maar dat het wel erg mistig is. Hij wenst allen veel plezier. Aardig, dat wel. Maar niet erg actueel. Een uurtje later nog eens bellen. Het lid-met-hoge-anciënniteit-te-Hoofddorp is nu zeer vertraagd en vervormd aan het melden dat het zondag 5 februari is….enzovoort. Raar, met dit weer wil je toch de ARI raadplegen? De echte Arie (Arie Adams, een legendarische bootsman van de Amstel die zelf boten bouwde) zou zich omdraaien in z'n graf als hij dit meemaakte. De ARI is al langer een zorgenkindje. Soms was hij helemaal kapot en werden monteurs in diverse rangen te hulp geroepen die kennelijk toch ook het probleem niet konden klaren. Binnen de club lijkt ook niemand er het fijne van te weten en spreken de deskundigen elkaar op essentiële punten tegen. Vanochtend, 12 februari 2017 lijkt de ARI weer gezond. Het lid-met-hoge-anciënniteit-te-Hoofddorp zegt dat het zondag 12 februari is en meldt opnieuw opgewekt dat het dooit, dat er geroeid kan worden maar dat het glad is. Hij wenst iedereen opnieuw veel genoegen. Aardig.
Zou het nog wat worden met ARI in deze digitale tijd?

Dirk

Een rotonde voor de Amstel?

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar een nieuwe mobiliteitsaanpak vastgesteld. Daarin zijn straten aangewezen als ‘plusnet’ voor bepaalde weggebruikers. Zo krijgt het traject Stadionweg - Hobbemakade voor auto's die status. En voor plusnet autowegen geldt:

  • gescheiden rij/fiets/wandelstroken (veiligheid)
  • geen parkeerplaatsen langs de hoofdrijbaan (werkt blokkerend bij parkeren)
  • max. 50 km/u
  • prioriteit groenfase bij verkeerslicht regeling
  • doorstroming bevorderen door wegnemen/verplaatsen obstakels en straatmeubilair

Kruispunt
De kruising bij ons voor de deur is zo'n obstakel. ‘Stadionweg rechtuit’ is nu naar de Van Hillegaertstraat. En ‘rechtuit’ moet juist naar de Hobbemakade gericht zijn.

In de eerste discussienota staan drie oplossingen: twee met een rotonde (zonder verkeerslichten) en een T-kruising met verkeerslichten. Die laatste is het geworden, ondanks dat een rotonde formeel veiliger, maar wel veel trager is.
En rechtuit betekent echt nagenoeg rechttrekken, dus vervalt een stuk van het plantsoen aan de overkant en krijgen wij een grotere ruimte voor de deur. De bewoners van de overzijde Hobbemakade vrezen meer geluidsoverlast, verlies aan parkeerplaatsen en groen en gaan voor de rotonde rechtsboven op de afbeelding.

Rotonde

Op de afbeelding zijn de rechter varianten vervallen, is linksboven de huidige situatie en linksonder de voorgestelde nieuwe variant.
De stoplichtfasering gaat hoge prioriteit toekennen aan ‘rechtdoor’ op de Stationweg-Hobbemakade. De Van Hillegaertstraat krijgt de status van een ‘zandpad’. Omdat noordwaarts langs de kade t/m het Rijksmuseum alle parkeerplaatsen vervallen verschuift de parkeerdruk zuidwaarts. Om dat weer te compenseren is het een optie om de ventweg langs de huizen van insteek parkeerhavens te voorzien.

Niet alleen het kruispunt
Het wegdek is op en aan vervanging toe. Dat geldt ook voor veel van de ondergrondse leidingen. En de hemelwaterafvoer geeft bij stevige neerslag ook overlast. Kortom, het wordt een stevig project dat gefaseerd (steeds een deel tussen de bruggen) wordt opgepakt.

Evenzo is onze brug naar de Van Hillegaertstraat aan onderhoud toe. Dus de kans is groot dat na de parkeergarageblokkade de Boerenwetering daardoor weer gestremd raakt.

De wegindeling is grofweg een voetpad langs de waterkant en huizen. Dan een fietspad met een bomenrij en tussen de bomen nietjes voor fietsen stallen. En dan de rijweg. Vuilcontainers en ander straatmeubilair verdwijnt in de straten of brugopritten.
En de planning? De besluitvorming en de aanbesteding staan voor dit jaar gepland. En na de afronding van de parkeergarage en de brandweerbrug kan in Q2 van 2018 begonnen worden.

Vroeger, toen ook niet alles beter was...
Plattegrond 1953Dit is niet de eerste keer dat er aan onze kruising gesleuteld wordt. De inrichting hiervoor was een mengvorm van de twee linker plaatjes op de afbeelding en kende een rijweg met kinderhoofd keien met langs de stoepen een klinkerstrook om te fietsen. En midden op de kruising was een driehoekige vluchtheuvel met een klok erop. Mede omdat je die vluchtheuvel in alle richtingen mocht passeren ging het vaak mis. En 's winters was dat wegdek spiegelglad.

Hierboven de eerste (1952) kadastrale intekening van ons gebouw. Het tankstation moest nog worden bedacht en ook zo de ventweg. Ons gebouw is uiteindelijk ca 10 meter zuidwaarts gerealiseerd. Het driehoek-vluchtheuveltje staat duidelijk centraal op de kruising.
En de foto eronder is van 2 jaar later in de winter van 1953/54 met daarop de klok en het gebouw in wording.

Vooraanzicht

Wil je meer weten?
Kijk dan op de site van de gemeente Amsterdam. (www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten-o/hobbemakade/) of neem contact op met mij. Als contactfunctionaris tussen De Amstel en het project heb ik desgewenst een (bescheiden) dossier ter inzage.

Peter de Graaf